Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdy a platy - přehledy

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8
Mzdy a platy – přehledy

Ing. Olga Krchovová

Minimální mzda

Rok Měsíční výše minimální mzdy Hodinová výše minimální mzdy
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 13 350 Kč 79,80 Kč
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 14 600 Kč 87,30 Kč
Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 15 200 Kč 90,50 Kč
Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 16 200 Kč 96,40 Kč
Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 17 300 Kč 103,80 Kč
Od 1. 1. 2024 18 900 Kč 112,50 Kč

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné délce týdenní pracovní doby je nutné je upravit.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Skupina prací 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. 79,80 Kč 87,30 Kč 90,50 Kč 96,40 Kč 103,80 Kč 112,50 Kč
2. 88,10 Kč 96,30 Kč 99,90 Kč 106,50 Kč 106,50 Kč 116,10 Kč
3. 97,30 Kč 106,40 Kč 110,30 Kč 117,50 Kč 117,50 Kč 126,80 Kč
4. 107,40 Kč 117,40 Kč 121,80 Kč 129,80 Kč 129,80 Kč 129,80 Kč
5. 118,60 Kč 129,70 Kč 134,40 Kč 143,30 Kč 143,30 Kč 143,30 Kč
6. 130,90 Kč 143,20 Kč 148,40 Kč 158,20 Kč 158,20 Kč 158,20 Kč
7. 144,50 Kč 158,10 Kč 163,90 Kč 174,70 Kč 174,70 Kč 174,70 Kč
8. 159,60 Kč 174,60 Kč 181,00 Kč 192,80 Kč 207,60 Kč 225,00 Kč

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

Skupina prací 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. 13 350 Kč 14 600 Kč 15 200 Kč 16 200 Kč 17 300 Kč 18 900 Kč
2. 14 740 Kč 16 100 Kč 16 800 Kč 17 900 Kč 17 900 Kč 19 500 Kč
3. 16 280 Kč 17 800 Kč 18 500 Kč 19 700 Kč 19 700 Kč 21 300 Kč
4. 17 970 Kč 19 600 Kč 20 500 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč
5. 19 850 Kč 21 700 Kč 22 600 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč
6. 21 900 Kč 24 000 Kč 24 900 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč
7. 24 180 Kč 26 500 Kč 27 500 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč
8. 26 700 Kč 29 200 Kč 30 400 Kč 32 400 Kč 34 600 Kč 37 800 Kč

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd takto:

Skupina prací Zahrnuje práce v platové třídě
1. 1. a 2.
2. 3. a 4.
3. 5. a 6.
4. 7. a 8.
5. 9. a 10.
6. 11. a 12.
7. 13. a 14.
8. 15. a 16.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.

Odměna za pracovní pohotovost

Odměna za pracovní pohotovost přísluší nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (§ 140 ZP).

Přehled povinných příplatků ke mzdě

Mzda (příplatek) Výše příplatku Právní předpis
za práci přesčas nejméně 25 % průměrného hodinového výdělku § 114 ZP
za práci ve svátek zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši nejméně 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna § 115 ZP
za práci v noci nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci § 116 ZP
za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10 % hodinové minimální mzdy za každý ztěžující vliv (nejméně 11,25 Kč v provozu se 40hodinovou týdenní pracovní dobou) § 117 ZP
za práci v sobotu a v neděli nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci § 118 ZP

Od 1. 10. 2023 poskytuje zaměstnavatel příplatky podle § 115, 116, 117 a 118 ZP i zaměstnancům na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).

Přehled příplatků k platům

Příplatek Výše příplatku Právní předpis
za vedení viz samostatná tabulka § 124 ZP
za práci v noci 20 % průměrného hodinového výdělku § 125 ZP
za práci v sobotu a v neděli 25 % průměrného hodinového výdělku § 126 ZP
za práci přesčas
  • 25 % průměrného hodinového výdělku,

  • 50 % průměrného hodinového výdělku, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu

§ 127 ZP
za práci ve ztíženém pracovním prostředí 500–1 800 Kč měsíčně § 128 ZP a § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
zvláštní příplatek viz samostatná tabulka § 129 ZP a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
za rozdělenou směnu 30 % průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu na 2 nebo více částí (přerušení práce nebo jejich souhrn činí min. 2 hodiny) § 130 ZP
osobní příplatek
  • do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (pro dlouhodobé velmi dobré pracovní výsledky)

  • do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, jedná-li se o vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka vykonávajícího práce zařazené do 10. až 16. platové třídy

§ 131 ZP
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah dvojnásobek průměrného hodinového výdělku za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb § 132 ZP
specializační příplatek pedagogického pracovníka ve výši 1 000–2 000 Kč měsíčně zaměstnanci, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady § 133 ZP
příplatek za práci ve svátek zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna § 135 ZP

Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance

   
Stupeň řízení Výše příplatku za vedení v % **)
Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, ale je podle organizačního předpisu oprávněn řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců 5 až 15
1. Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců 5 až 30
2. Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců 15 až 40
3. Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 20 až 50
4. Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 30 až 60

**) z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen

Zvláštní příplatek

Skupina č. Název skupiny *) Výše příplatku
I. Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (patří sem i práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu) 500 až 1 300 Kč
II. Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života 750 až 2 500 Kč
III. Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví 1 250 až 5 000 Kč
IV. Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví 1 880 až 7 500 Kč
V. Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví 2 500 až 10 000 Kč

*) podrobnější vymezení viz Příloha č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V. s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně.

Nominální fond pracovní doby ve dnech a hodinách v jednotlivých měsících roku 2024

Měsíc Počet pracovních dnů + svátků připadajících na tyto dny Počet hodin za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 8 hodinách Počet hodin za měsíc při 38,75hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,75 hod. Počet hodin za měsíc při 37,5hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,5 hod.
leden 22 + 1 176 (184) 170,5 (178,25) 165 (172,5)
únor 21 168 162,5 157,5
březen 20 + 1 160 (168) 155 (162,5) 150 (157,5)
duben 21 + 1 168 (176) 162,75 (170,5) 157,5 (165)
květen 21 + 2 168 (184) 162,5 (178,25) 157,5 (172,5)
červen 20 160 155 150
červenec 22 + 1 176 (184) 170,5 (178,25) 165 (172,5)
srpen 22 176 170,5 165
září 21 168 162,5 157,5
říjen 22 + 1 176 (184) 170,5 (178,25) 165 (172,5)
listopad 21 168 162,5 157,5
prosinec 19 + 3 152 (176) 147,25 (170,5) 142,5 (165)

V závorkách je uveden fond pracovní doby včetně placených svátků, tj. svátků připadajících na všední dny. Upozorňujeme, že každý zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s harmonogramem směn na příslušné období, a to i v případě, že harmonogram směn je shodný s tzv. nominálním fondem pracovní doby, který je uváděn v plánovacích kalendářích (viz tabulka výše uvedená).

Platové tarify – § 123 ZP

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.

Vláda stanoví nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

  • zařazení prací do platových tříd,

  • kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací, způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,

  • podmínky pro určení započitatelné praxe,

  • okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší stupeň příslušné platové třídy,

  • stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně:Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 12 140 13 040 13 990 15 020 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 250 29 410 31 770 34 340 37 130
2 do 2 let 12 510 13 460 14 450 15 540 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 200 30 460 32 890 35 570 38 460
3 do 4 let 12 920 13 920 14 930 16 050 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 220 31 550 34 090 36 850 39 840
4 do 6 let 13 340 14 360 15 450 16 590 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 230 32 660 35 300 38 190 41 280
5 do 9 let 13 810 14 850 15 970 17 160 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 330 33 840 36 570 39 560 42 760
6 do 12 let 14 280 15 350 16 490 17 740 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 450 35 050 37 870 40 980 44 300
7 do 15 let 14 740 15 890 17 070 18 360 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 33 620 36 300 39 250 42 460 45 910
8 do 19 let 15 240 16 420 17 660 18 980 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 34 840 37 610 40 660 44 030 47 580
9 do 23 let 15 750 16 970 18 260 19 640 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 070 38 970 42 160 45 620 49 310
10 do 27 let 16 320 17 570 18 890 20 320 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 380 40 390 43 670 47 290 51 080
11 do 32 let 16 850 18 140 19 550 21 030 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 38 720 41 840 45 270 49 000 52 980
12 nad 32 let 17 440 18 780 20 230 21 750 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 120 43 370 46 910 50 770 54 920

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupen Počet let započitatelné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15 470 16 580 17 770 19 090 20 470 22 000 23 680 25 500 27 430 29 620 31 880 34 360 37 100 40 060
2 do 2 let 15 990 17 110 18 370 19 750 21 160 22 760 24 490 26 370 28 370 30 640 32 990 35 600 38 400 41 490