Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdy a platy - přehledy

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Mzdy a platy – přehledy

Ing. Olga Krchovová

Minimální mzda

Rok  Měsíční výše minimální mzdy Hodinová výše minimální mzdy 
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  12 200 Kč  73,20 Kč  
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  13 350 Kč  79,80 Kč  
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  14 600 Kč  87,30 Kč  
Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  15 200 Kč  90,50 Kč  
Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022  16 200 Kč  96,40 Kč  
Od 1. 1. 2023 17 300 Kč 103,80 Kč 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné délce týdenní pracovní doby je nutné je upravit.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Skupina prací 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.  73,20 Kč  79,80 Kč  87,30 Kč  90,50 Kč  96,40 Kč  103,80 Kč 
2.  80,80 Kč  88,10 Kč  96,30 Kč  99,90 Kč  106,50 Kč  106,50 Kč  
3.  89,20 Kč  97,30 Kč  106,40 Kč  110,30 Kč  117,50 Kč  117,50 Kč  
4.  98,50 Kč  107,40 Kč  117,40 Kč  121,80 Kč  129,80 Kč  129,80 Kč  
5.  108,80 Kč  118,60 Kč  129,70 Kč  134,40 Kč  143,30 Kč  143,30 Kč  
6.  120,10 Kč  130,90 Kč  143,20 Kč  148,40 Kč  158,20 Kč  158,20 Kč  
7.  132,60 Kč  144,50 Kč  158,10 Kč  163,90 Kč  174,70 Kč  174,70 Kč  
8.  146,40 Kč  159,60 Kč  174,60 Kč  181,00 Kč  192,80 Kč  207,60 Kč 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

Skupina prací 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.  12 200 Kč  13 350 Kč  14 600 Kč  15 200 Kč  16 200 Kč  17 300 Kč 
2.  13 500 Kč  14 740 Kč  16 100 Kč  16 800 Kč  17 900 Kč  17 900 Kč  
3.  14 900 Kč  16 280 Kč  17 800 Kč  18 500 Kč  19 700 Kč  19 700 Kč  
4.  16 400 Kč  17 970 Kč  19 600 Kč  20 500 Kč  21 800 Kč  21 800 Kč  
5.  18 100 Kč  19 850 Kč  21 700 Kč  22 600 Kč  24 100 Kč  24 100 Kč  
6.  20 000 Kč  21 900 Kč  24 000 Kč  24 900 Kč  26 600 Kč  26 600 Kč  
7.  22 100 Kč  24 180 Kč  26 500 Kč  27 500 Kč  29 400 Kč  29 400 Kč  
8.  24 400 Kč  26 700 Kč  29 200 Kč  30 400 Kč  32 400 Kč  34 600 Kč 

Poživatelé invalidního důchodu

Dle § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. byly pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy jiné než pro ostatní zaměstnance. Od 1. 1. 2017 již pro ně není výjimka a výše minimální mzdy je pro ně stejná jako pro ostatní zaměstnance.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd takto:

Skupina prací Zahrnuje práce v platové třídě 
1.  1. a 2.  
2.  3. a 4.  
3.  5. a 6.  
4.  7. a 8.  
5.  9. a 10.  
6.  11. a 12.  
7.  13. a 14.  
8.  15. a 16.  

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.

Odměna za pracovní pohotovost

Odměna za pracovní pohotovost přísluší nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (§ 140 ZP).

Přehled povinných příplatků ke mzdě

Mzda (příplatek) Výše příplatku Právní předpis 
za práci přesčas  nejméně 25 % průměrného hodinového výdělku  § 114 ZP 
za práci ve svátek  zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši nejméně 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna  § 115 ZP 
za práci v noci  nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci  § 116 ZP 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí  nejméně 10 % hodinové minimální mzdy za každý ztěžující vliv (nejméně 10,38 Kč v provozu se 40hodinovou týdenní pracovní dobou)  § 117 ZP 
za práci v sobotu a v neděli  nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci  § 118 ZP 

Přehled příplatků k platům

Příplatek Výše příplatku Právní předpis 
za vedení  viz samostatná tabulka  § 124 ZP 
za práci v noci  20 % průměrného hodinového výdělku  § 125 ZP 
za práci v sobotu a v neděli  25 % průměrného hodinového výdělku  § 126 ZP 
za práci přesčas  
  • 25 % průměrného hodinového výdělku,

  • 50 % průměrného hodinového výdělku, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu

 
§ 127 ZP 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí  500–1 800 Kč měsíčně  § 128 ZP a § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
zvláštní příplatek  viz samostatná tabulka  § 129 ZP a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
za rozdělenou směnu  30 % průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu na 2 nebo více částí (přerušení práce nebo jejich souhrn činí min. 2 hodiny)  § 130 ZP 
osobní příplatek  
  • do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (pro dlouhodobé velmi dobré pracovní výsledky)

  • do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, jedná-li se o vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka vykonávajícího práce zařazené do 10. až 16. platové třídy

 
§ 131 ZP 
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah  dvojnásobek průměrného hodinového výdělku za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb  § 132 ZP 
specializační příplatek pedagogického pracovníka  ve výši 1 000–2 000 Kč měsíčně zaměstnanci, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady  § 133 ZP 
příplatek za práci ve svátek  zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna  § 135 ZP 

Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance

 Stupeň řízení Výše příplatku za vedení v % **) 
 Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, ale je podle organizačního předpisu oprávněn řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců  5 až 15  
1.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců  5 až 30  
2.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců  15 až 40  
3.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení  20 až 50  
4.  Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů  30 až 60  

**) z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen

Zvláštní příplatek

Skupina č. Název skupiny *) Výše příplatku 
I.  Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (patří sem i práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu)  500 až 1 300 Kč  
II.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života  750 až 2 500 Kč  
III.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví  1 250 až 5 000 Kč  
IV.  Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví  1 880 až 7 500 Kč  
V.  Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví  2 500 až 10 000 Kč  

*) podrobnější vymezení viz Příloha č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V. s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně.

Nominální fond pracovní doby ve dnech a hodinách v jednotlivých měsících roku 2023

Měsíc Počet pracovních dnů + svátků připadajících na tyto dny Počet hodin za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 8 hodinách Počet hodin za měsíc při 38,75hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,75 hod. Počet hodin za měsíc při 37,5hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,5 hod. 
leden  22  176  170,5  165  
únor  20  160  155  150  
březen  23  184  178,25  172,5  
duben  18 + 2  144 (160)  139,5 (155)  135 (150)  
květen  21 + 2  168 (184)  162,5 (178,25)  157,5 (172,5)  
červen  22  176  170,5  165  
červenec  19 + 2  152 (168)  147,25 (162,75)  142,5 (157,5)  
srpen  23  184  178,25  172,5  
září  20 + 1  160 (168)  162,75 (170,5)  150 (157,5)  
říjen  22  176  170,5  165  
listopad  21 + 1  168 (176)  162,75 (170,5)  157,5 (165)  
prosinec  19 + 2  152 (168)  147,25 (162,75)  142,5 (157,5)  

V závorkách je uveden fond pracovní doby včetně placených svátků, tj. svátků připadajících na všední dny. Upozorňujeme, že každý zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s harmonogramem směn na příslušné období, a to i v případě, že harmonogram směn je shodný s tzv. nominálním fondem pracovní doby, který je uváděn v plánovacích kalendářích (viz tabulka výše uvedená).

Platové tarify – § 123 ZP

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.

Vláda stanoví nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

  • zařazení prací do platových tříd,

  • kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací, způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,

  • podmínky pro určení započitatelné praxe,

  • okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší stupeň příslušné platové třídy,

  • stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně:Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1  do 1 roku  12 140  13 040  13 990  15 020  16 130  17 350  18 680  20 130  21 710  23 390  25 280  27 250  29 410  31 770  34 340  37 130  
2  do 2 let  12 510  13 460  14 450  15 540  16 720  17 970  19 320  20 850  22 440  24 220  26 160  28 200  30 460  32 890  35 570  38 460  
3  do 4 let  12 920  13 920  14 930  16 050  17 270  18 580  20 000  21 580  23 250  25 080  27 130  29 220  31 550  34 090  36 850  39 840  
4  do 6 let  13 340  14 360  15 450  16 590  17 880  19 230  20 700  22 330  24 060  25 980  28 070  30 230  32 660  35 300  38 190  41 280  
5  do 9 let  13 810  14 850  15 970  17 160  18 480  19 890  21 420  23 120  24 910  26 890  29 060  31 330  33 840  36 570  39 560  42 760  
6  do 12 let  14 280  15 350  16 490  17 740  19 120  20 560  22 170  23 950  25 780  27 820  30 100  32 450  35 050  37 870  40 980  44 300  
7  do 15 let  14 740  15 890  17 070  18 360  19 770  21 290  22 930  24 780  26 720  28 820  31 180  33 620  36 300  39 250  42 460  45 910  
8  do 19 let  15 240  16 420  17 660  18 980  20 460  22 030  23 720  25 650  27 660  29 840  32 280  34 840  37 610  40 660  44 030  47 580  
9  do 23 let  15 750  16 970  18 260  19 640  21 180  22 800  24 570  26 550  28 630  30 910  33 420  36 070  38 970  42 160  45 620  49 310  
10  do 27 let  16 320  17 570  18 890  20 320  21 930  23 600  25 400  27 500  29 660  32 000  34 620  37 380  40 390  43 670  47 290  51 080  
11  do 32 let  16 850  18 140  19 550  21 030  22 710  24 440  26 340  28 510  30 720  33 170  35 880  38 720  41 840  45 270  49 000  52 980  
12  nad 32 let  17 440  18 780  20 230  21 750  23 510  25 290  27 260  29 520  31 820  34 370  37 170  40 120  43 370  46 910  50 770  54 920  

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupen Počet let započitatelné praxe Platová třída 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1  do 1 roku  15 470  16 580  17 770  19 090  20 470  22 000  23 680  25 500  27 430  29 620  31 880  34 360  37 100  40 060  
2  do 2 let  15 990  17 110  18 370  19 750  21 160  22 760  24 490  26 370  28 370  30 640  32 990  35 600  38 400  41 490  
3  do 4 let  16 510  17 680  18 960  20 390  21 880  23 520  25 340  27 280  29 380  31 740  34 180  36 860  39 780  42 980  
4  do 6 let  17 030  18 270  19 580  21 080  22 630  24 330  26 210  28 220  30 400  32 820  35 340  38 140  41 170  44 500  
5  do 9 let  17 580  18 880  20 250  21 770  23 400  25 180  27 130  29 190  31 470  33 980  36 600  39 490  42 650  46 090  
6  do 12 let  18 140  19 490  20 910  22 520  24 180  26 030  28 060  30 180  32 550  35 180  37 900  40 890  44 140  47 730  
7  do 15 let  18 780  20 140  21 640  23 270  25 000  26 900  29 050  31 260  33 690  36 400  39 240  42 340  45 770  49 430  
8  do 19 let  19 390  20 810  22 340  24 080  25 850  27 820  30 050  32 360  34 880  37 710  40 620  43 860  47 370  51 240  
9  do 23 let  20 010  21 510  23 110  24 880  26 760  28 800  31 080  33 470  36 100  39 030  42 080  45 400  49 070  53 090  
10  do 27 let  20 710  22 250  23 900  25 760  27 680  29 780  32 190  34 660  37 390  40 410  43 580  47 050  50 850  55 000  
11  do 32 let  21 380  22 990  24 710  26 650  28 630  30 830  33 330  35 890  38 720  41 810  45 130  48 710  52 690  56 970  
12  nad 32 let  22 110  23 790  25 530  27 570  29 630  31 900  34 510  37 150  40 110  43 330  46 740  50 480  54 580  59 020  

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupen Počet let započitatelné praxe Platová třída 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1  do 1 roku  15 470  16 580  17 770  19 090  20 470  22 000  24 360  26 290  28 340  30 660  33 060  35 680  38 590  41 730  
2  do 2 let  15 990  17 110  18 370  19 750  21 160  22 760  25 220  27 220  29 340  31 740  34 230  37 000  39 970  43 240  
3  do 4 let  16 510  17 680  18 960  20 390  21 880  23 520  26 120  28 180  30 410  32 910  35 490  38 330  41 430  44 820  
4  do 6 let  17 030  18 270  19 580  21 080  22 630  24 330  27 050  29 180  31 490  34 050  36 720  39 690  42 900  46 430  
5  do 9 let  17 580  18 880  20 250  21 770  23 400  25 180  28 020  30 200  32 620  35 280  38 060  41 120  44 470  48 120  
6  do 12 let  18 140  19 490  20 910  22 520  24 180  26 030  29 010  31 250  33 770  36 550  39 440  42 610  46 050  49 860  
7  do 15 let  18 780  20 140  21 640  23 270  25 000  26 900  30 060  32 400  34 970  37 850  40 860  44 140  47 780  51 660