Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzda nejen o dovolené

7.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky pro výplatu mezd - a to nejen v průběhu dovolené - upravuje zákoník práce v ustanoveních § 141 - 144.

Nejprve krátký přehled nejdůležitějších zásad:

  • mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci,

  • mzda přísluší i za zlomky odpracovaných hodin a není přitom určeno, o které zlomky jde, takže je nutno poskytnout mzdu za jakýkoli zlomek,

  • pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po výkonu práce,

  • mzda se vyplácí v zákonných penězích, zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru a vyplácí se v pracovní době a na pracovišti,

  • nemůže-li se zaměstnanec dostavit z vážných důvodů k výplatě, zašle mu ji zaměstnavatel v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí,

  • zaměstnanec může k přijetí své mzdy zmocnit někoho jiného (včetně manžela), a to písemně.

Mzda a dovolená

Pokud spadá termín výplaty mzdy do termínu zaměstnancovy dovolené, vyplatí zaměstnavatel