Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

"Maxi délka" u pracovní směny

22.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce upravila maximální délku směny.

Ta podle § 83 zákoníku práce nesmí od 1. ledna 2012 nesmí přesáhnout 12 hodin. Směnou se rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.

Délka směny je podle nového ustanovení § 83 ZP omezenou délkou pro jakýkoliv způsob rozvržení pracovní doby a u jednotlivých možných způsobů rozvržení pracovní doby proto není toto omezení opakováno.

Připuštěná délka 12 hodinové směny je novinkou od 1. 1. 2012 pro rovnoměrné rozvržení pracovní doby, protože do 31. 12. 2011 platilo, že pokud zaměstnavatel zvolil rovnoměrné rozvržení pracovní doby, mohl délku směny stanovit výhradně v rozsahu 9 hodin.

Maximálně připuštěná délka směny se týká i nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby a vztahuje se i na pružné rozvržení pracovní doby podle § 85 ZP. Maximální připuštěná délka pracovní směny se vztahuje i pro případy, kdy je v dohodě se zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba, např. tak, že zaměstnanec odpracuje ve dvou pracovních dnech směnu po 12 hodinách.

Omezení maximálně možné délky směny platí i pro případ, je-li s konkrétním zaměstnancem sjednáno odchylné rozvržení pracovní doby, které je podle zásady možného odchýlení od zákoníku práce (§ 4b) obecně možné, i když není výslovně upraveno. Do 31. 12. 2011 upravoval § 84a ZP výslovnou možnost dohodnout se zaměstnancem jinou úpravu pracovní doby a pro