Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny

23.10.2013, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 7. 10. 2013 do 21. 10. 2013

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

319/2013 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho

částka 122 z 8.10.2013

320/2013 Sb.

Vyhláška o vydání zlaté mince "Železniční most v Žampachu" po 5 000 Kč

částka 122 z 8.10.2013

321/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

částka 122 z 8.10.2013

316/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

částka 120 z 9.10.2013

317/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013

částka 120 z 9.10.2013

322/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

částka 123 z 10.10.2013

323/2013 Sb.

Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

částka 124 z 10.10.2013

324/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.

částka 124 z 10.10.2013

325/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

částka 125 z 11.10.2013

326/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

částka 125 z 11.10.2013

327/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.

částka 126 z 11.10.2013

318/2013 Sb.

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

částka 121 z 14.10.2013

328/2013 Sb.

Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

částka 127 z 16.10.2013

 

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

320/2013 Sb.

Vyhláška o vydání zlaté mince "Železniční most v Žampachu" po 5 000 Kč

8.10.2013

částka 122 z 8.10.2013

317/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013

9.10.2013

částka 120 z 9.10.2013