Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 24. 6. 2024 do 7. 7. 2024

9.7.2024, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 1. 7. 2024 do 7. 7. 2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

396/2001 Sb.

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

1.7.2024

397/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

1.7.2024

59/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.

1.7.2024

370/2004 Sb.

Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

1.7.2024

410/2005 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

1.7.2024

63/2006 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

1.7.2024

145/2006 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

529/2006 Sb.

Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)

1.7.2024

98/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

1.7.2024

322/2009 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.

1.7.2024

343/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

1.7.2024

438/2009 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

1.7.2024

233/2010 Sb.

Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

1.7.2024

135/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

1.7.2024

468/2012 Sb.

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

1.7.2024

209/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

1.7.2024

269/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

1.7.2024

144/2014 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

1.7.2024

319/2014 Sb.

Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

1.7.2024

175/2015 Sb.

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky

1.7.2024

465/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

1.7.2024

388/2017 Sb.

Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

1.7.2024

390/2017 Sb.

Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

1.7.2024

20/2018 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

1.7.2024

119/2018 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

1.7.2024

112/2019 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

1.7.2024

16/2020 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

1.7.2024

55/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

1.7.2024

496/2020 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

1.7.2024

1/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

1.7.2024

2/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

1.7.2024

80/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

257/2021 Sb.

Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

1.7.2024

262/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

1.7.2024

276/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

1.7.2024

464/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

1.7.2024

108/2022 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

1.7.2024

306/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

2/2023 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

1.7.2024

107/2023 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení

1.7.2024

267/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.

1.7.2024

332/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

1.7.2024

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

204/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“

částka 204 z 1.7.2024

205/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU)

částka 205 z 1.7.2024

206/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

částka 206 z 1.7.2024

207/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě

částka 207 z 1.7.2024

208/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/22 ve věci návrhu na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

částka 208 z 1.7.2024

209/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

částka 209 z 2.7.2024

210/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022

částka 210 z 2.7.2024

211/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/24 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 3 ve slovech „2,822násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XXIX zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

částka 211 z 2.7.2024

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

359/2020 Sb.

Vyhláška o měření elektřiny

1.7.2024

ust. nabývající účinnosti viz § 23 odst. 1 písm. a), ust. pozbývající platnosti viz § 23 odst. 2 písm. a)
částka 146 z 4.9.2020

490/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 4, 6, 17, 21, 23, 25, 32 a 64
částka 218 z 23.12.2021

243/2022 Sb.

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

1.7.2024

§ 10 odst. 2
částka 112 z 31.8.2022

244/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

1.7.2024

čl. III bod 13
částka 112 z 31.8.2022

303/2022 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 4 až 6 novely
částka 140 z 11.10.2022

416/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

1.7.2024

čl. III bod 1 a čl. VI body 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37
částka 187 z 16.12.2022

88/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 13, 14, 22, 25, 28 a 42
částka 48 z 5.4.2023

47/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

částka 22 z 26.2.2020

156/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 2 a 33
částka 78 z 9.6.2023

186/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

1.7.2024

částka 91 z 23.6.2023

393/2020 Sb.

Vyhláška o digitální technické mapě kraje

1.7.2024

částka 159 z 6.10.2020

195/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I bod 1, pokud jde o odstavec 3 písm. a) a b), a bodů 2 až 17
částka 94 z 23.6.2023

256/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 46 až 52
částka 117 z 25.8.2023

271/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

čl. I bod 155
částka 126 z 14.9.2023

326/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

částka 152 z 3.11.2023

330/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I bod 37
částka 154 z 10.11.2023

345/2023 Sb.

Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

1.7.2024

§ 11 odst. 1 a 5
částka 160 z 7.12.2023

346/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

1.7.2024

čl. III body 8 a 16
částka 161 z 7.12.2023

349/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

1.7.2024

čl. XI, čl. XVII body 3, 9, 10, 11, 18 a 19, čl. LXXII body 2 až 15 a čl. LXXIII
částka 163 z 12.12.2023

356/2023 Sb.

Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby

1.7.2024

částka 167 z 12.12.2023

360/2023 Sb.

Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy

1.7.2024

částka 170 z 15.12.2023

372/2023 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

1.7.2024

částka 177 z 20.12.2023

375/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny

1.7.2024

čl. I body 2, 3 a 7
částka 178 z 20.12.2023

383/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

body 1 a 4
částka 179 z 22.12.2023

407/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.7.2024

čl. I body 15, 16, 19 až 21, 23, 25 a 26, čl. V body 15 až 18 a 22 až 26, čl. VII, čl. VIII a čl. XII body 7 a 9
částka 188 z 27.12.2023

408/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

čl. I body 1, 9, 11 až 16, 48 až 57, 60 až 62 a 64 a čl. VI bod 5
částka 188 z 27.12.2023

411/2023 Sb.

Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory

1.7.2024

§ 2
částka 188 z 27.12.2023

413/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.7.2024

čl. I bod 5
částka 189 z 27.12.2023

427/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.7.2024

čl. I body 12, 18, 24 až 26, 31, 37 a 39 a čl. II body 4 a 18
částka 194 z 29.12.2023

463/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

1.7.2024

částka 204 z 29.12.2023

465/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

čl. I bod 22 a čl. II bod 3
částka 205 z 29.12.2023

469/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

čl. I body 79, 80, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. i), 90, pokud jde o § 30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o § 91 odst. 5 písm. s), 146, 147, 150 a 151
částka 207 z 31.12.2023

6/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 7, 13 až 25, 27 až 34, 40 až 45, 47, 58, 65, 68, 69, 76, 79, 87 a 88
částka 6 z 16.1.2024

50/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 50 z 5.3.2024

57/2024 Sb.

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

1.7.2024

částka 57 z 14.3.2024

62/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

1.7.2024

čl. I body 6 a 10
částka 62 z 19.3.2024

79/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.

1.7.2024

částka 79 z 9.4.2024

82/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

čl. I body 2 a 9
částka 82 z 9.4.2024

83/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 83 z 9.4.2024

96/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 96 z 23.4.2024

117/2024 Sb.

Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

1.7.2024

částka 117 z 14.5.2024

118/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

1.7.2024

částka 118 z 14.5.2024

125/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

částka 125 z 21.5.2024

126/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 126 z 21.5.2024

127/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 127 z 23.5.2024

129/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 129 z 13.6.2024

130/2024 Sb.

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

1.7.2024

částka 130 z 28.5.2024

131/2024 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

1.7.2024

částka 131 z 28.5.2024

136/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

1.7.2024

částka 136 z 30.5.2024

137/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

1.7.2024

částka 137 z 30.5.2024

138/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.

1.7.2024

částka 138 z 30.5.2024

139/2024 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

1.7.2024

částka 139 z 4.6.2024

140/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.

1.7.2024

částka 140 z 4.6.2024

145/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.

1.7.2024

částka 145 z 11.6.2024

146/2024 Sb.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu

1.7.2024

částka 146 z 12.6.2024

149/2024 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

1.7.2024

částka 149 z 13.6.2024

150/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

1.7.2024

částka 150 z 13.6.2024

151/2024 Sb.

Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk

1.7.2024

částka 151 z 13.6.2024

152/2024 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění

1.7.2024

částka 152 z 17.6.2024

153/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

1.7.2024

částka 153 z 17.6.2024

154/2024 Sb.

Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy

1.7.2024

částka 154 z 17.6.2024

156/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 156 z 17.6.2024

157/2024 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

1.7.2024

částka 157 z 18.6.2024

158/2024 Sb.

Nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta

1.7.2024

částka 158 z 18.6.2024

160/2024 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

1.7.2024

částka 160 z 18.6.2024

161/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti

1.7.2024

částka 161 z 18.6.2024

163/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

částka 163 z 19.6.2024

164/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 164 z 19.6.2024

165/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

částka 165 z 19.6.2024

167/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 167 z 19.6.2024

168/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení
částka 168 z 20.6.2024

171/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 171 z 20.6.2024

172/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a opředávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 172 z 20.6.2024

174/2024 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 174 z 21.6.2024

175/2024 Sb.

kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

1.7.2024

částka 175 z 21.6.2024

176/2024 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 176 z 21.6.2024

177/2024 Sb.

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

1.7.2024

částka 177 z 21.6.2024

178/2024 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 178 z 21.6.2024

179/2024 Sb.

Zákon o hromadném občanském řízení soudním

1.7.2024

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 179 z 24.6.2024

180/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním

1.7.2024

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 180 z 24.6.2024

181/2024 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním

1.7.2024

částka 181 z 24.6.2024

182/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

čl. I body 2 až 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 26 až 28, 31, 32, 37, 39, 42 až 45, 51, 74, 75 81 a 82, čl. III a IV
částka 182 z 24.6.2024

183/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

částka 183 z 24.6.2024

184/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 184 z 25.6.2024

185/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

1.7.2024

částka 185 z 25.6.2024

186/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 186 z 25.6.2024

187/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 187 z 25.6.2024

188/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

1.7.2024

částka 188 z 25.6.2024

189/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 189 z 26.6.2024

190/2024 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy

1.7.2024

částka 190 z 26.6.2024

192/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, a vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory

1.7.2024

částka 192 z 26.6.2024

193/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 193 z 26.6.2024

194/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 194 z 27.6.2024

195/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 195 z 27.6.2024

196/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2024

čl. IV bod 4, čl. V, čl. VIII body 1 až 7, 10 a 11 a čl. X až XIII
částka 196 z 27.6.2024

197/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení
částka 197 z 27.6.2024

199/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění vyhlášky č. 525/2021 Sb.

1.7.2024

částka 199 z 28.6.2024

200/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 200 z 28.6.2024

201/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 201 z 28.6.2024

202/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

1.7.2024

částka 202 z 28.6.2024

203/2024 Sb.

Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023

1.7.2024

částka 203 z 28.6.2024

208/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/22 ve věci návrhu na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1.7.2024

částka 208 z 1.7.2024

210/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022

2.7.2024

částka 210 z 2.7.2024

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

141/1961 Sb.

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

326/2023 Sb.

1.7.2024

částka 152 z 3.11.2023

141/1961 Sb.

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

165/2024 Sb.

1.7.2024

částka 165 z 19.6.2024

99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

180/2024 Sb.

1.7.2024

částka 180 z 24.6.2024

549/1991 Sb.

Zákon České národní rady o soudních poplatcích

416/2022 Sb.

1.7.2024

viz čl. III bod 1 novely
částka 187 z 16.12.2022

549/1991 Sb.

Zákon České národní rady o soudních poplatcích

180/2024 Sb.

1.7.2024

částka 180 z 24.6.2024

582/1991 Sb.

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

349/2023 Sb.

1.7.2024

částka 163 z 12.12.2023

21/1992 Sb.

Zákon o bankách

407/2023 Sb.

1.7.2024

částka 188 z 27.12.2023

37/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

383/2023 Sb.

1.7.2024

viz body 1 a 4 novely
částka 179 z 22.12.2023

114/1992 Sb.

Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

182/2024 Sb.

1.7.2024

částka 182 z 24.6.2024

334/1992 Sb.

Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

183/2024 Sb.

1.7.2024

částka 183 z 24.6.2024