Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Krvavé škrty v rezortu školství: Je třeba bojovat o posílení rozpočtu

11.8.2011, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministr školství Josef Dobeš dostal za úkol vypořádat se s rozpočtem, ve kterém mu chybí 4 mld. korun na platy pedagogů. Ministr hodlá za každou cenu posílit platy pedagogů, protože to je cesta ke zkvalitnění vzdělávacího systému a ke zvýšení konkurenceschopnosti. Aby mohl dostát svým závazkům, musí dojít ke dramatickým úsporám v již tak podfinancovaném rozpočtu.

Ministr Dobeš má úkol zajištění úspor připraven, nicméně dopad škrtů na rezort školství je devastující. Nejdramatičtěji ušetří na úřednících svého ministerstva a v organizacích ministerstvem přímo řízených, kde musí dojít k propuštění 23 % zaměstnanců. Tento škrt, který přinese úsporu 0,5 mld. korun, vidí ministr jako nejsmysluplnější.

K dalším úsporám dojde v oblasti investic. Například na dětských domovech se bude muset ušetřit 200 mil. korun, zůstane zde pouze 100 mil. korun na havarijní případy. Vysoké školy přicházejí v důsledku úspor o 1 mld. korun, což je částka, která byla plánovaná na proreformní program Excelence. Vysoké školy s tímto projektem již počítaly a připravovaly se na jeho