Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Krátkodobá zaměstnání u nemocensky pojištěných osob od 1. 1. 2012

10.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účast osob činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění platí specifická pravidla.

Dotaz:

Novela zákona o nemocenském pojištění rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob o další výdělečně činné osoby:

a. společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

b. členy družstva,