Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Povaha překážky v práci

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.03
Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty – Povaha překážky v práci

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Pokud zaměstnavatel přestane v souvislosti s pandemií koronaviru přidělovat zaměstnanci zcela, nebo částečně práci, o jakou překážku v práci jde a náhrada mzdy (platu) v jaké výši zaměstnanci přísluší?

Odpověď

Vždy záleží na tom, co přesně je důvodem toho, že zaměstnanec práci nekoná (zaměstnavatel mu ji nepřiděluje) a zdali byl zaměstnanec vůbec schopen práci konat. V praxi není žádná pochybnost o správnosti posouzení situace, kdy je zaměstnanec v karanténě nebo pečuje o dítě mladší 10 let v důsledku uzavření školy. V obou případech jde o překážku v práci na straně zaměstnance, přičemž zaměstnanci náleží v době prvních 14 kalendářních dnů karantény náhrada od zaměstnavatele dle ustanovení § 192 ZP a pak nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení, resp. mu je vypláceno ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění při péči o zmíněné dítě.

Kdyby zaměstnanec pečoval ze stejného důvodu o dítě ve věku 10 let a starší a prokázal by, že péči o ně nebylo možné zajistit jinak, mám za to, že i v tomto případě by mu byl povinen zaměstnavatel nepřítomnost v zaměstnání omluvit. Právo na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci v takovém případě podle stávající právní úpravy sice nepřísluší, ale bude-li schválen návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, pak půjde-li o dítě, které ještě nedovršilo 13 let věku, zaměstnanec na ošetřovné dosáhne a bude mu zaplaceno zpětně. Návrh zákona počítá navíc s tím, že se podpůrčí doba u ošetřovného prodlouží o dobu, po kterou trvalo uzavření školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Složitější a je posouzení charakteru překážky v práci na straně zaměstnavatele. Určité shrnutí připravilo MPSV prostřednictvím materiálu „Pracovněprávní desatero boje s koronavirem” publikovaného na webových stránkách www.mpsv.cz. V něm uvádí jednotlivé případy, které mohou nastat (prostoj, částečná nezaměstnanost nebo jiná překážka v práci dle ustanovení § 208 ZP), včetně toho, na náhradu v jaké výši má zaměstnanec právo. Výhodou tohoto materiálu je i skutečnost, že se zmiňuje pro tu kterou situaci o možném uplatnění vládou schváleného Cíleného programu řešení zaměstnanosti (Antivirus) ve smyslu ustanovení