Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kdy není nárok na dávky nemocenského pojištění

26.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.7 Kdy není nárok na dávky nemocenského pojištění

Ing. Olga Krchovová

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou

  1. vykonává práci v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží,
  2. mu náleží podle zvláštních právních předpisů ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem, s výjimkou přídavku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání,
  3. je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby,
  4. vykonává trest odnětí svobody, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu; to však neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí svobody pečuje o dítě.
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným od 10. 4. do 15. 6. 2021. Dne 14. 6. 2021 však již nastoupil do zaměstnání.

Od 14. 6. mu již nemocenské nenáleží, protože začal vykonávat práci.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnavatel stanovil vnitřním předpisem, že po dobu 30 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti bude poskytovat doplatek do výše průměrného