Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jiné překážky

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.3.3 Jiné překážky

JUDr. Vladimír Treybal, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Zákoník práce (§ 208 ZP) zná i jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, avšak blíže je nespecifikuje. V praxi může tedy jít o jakoukoli překážku, kterou způsobil zaměstnavatel a na níž zaměstnanec nenese vinu.

Může jít např.:

  • o nepřevedení zaměstnance na jinou práci, ačkoli je zaměstnavatel povinen tak ze zákona učinit (§ 41 odst. 1 ZP), a zaměstnanec odmítne konat nadále původní práci,

  • o protiprávní převedení (tj. bez dohody se zaměstnancem v případech, kdy zákoník tuto dohodu vyžaduje, např. při prostoji) na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě a kterou zaměstnanec odmítne konat,

  • o protiprávní přeložení zaměstnance do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, kam zaměstnanec odmítne nastoupit,

  • o krátkodobé uzavření provozních prostor, kde zaměstnanec pracuje (např. pro malování, adaptaci nebo rekonstrukci), kdy zaměstnavatel nepřidělí zaměstnanci v dohodě s ním jinou práci. To však neplatí, jde-li o převedení k odvrácení mimořádné události nebo hrozící nehody (§ 41 odst. 4 ZP),

  • o čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů (za to mu přísluší mzda), který spadá do jeho pracovní doby, pokud mu v důsledku toho ušla mzda (§ 210 ZP) – nemůže tedy jít o případy, kdy se měsíční mzda (plat) v důsledku této skutečnosti nekrátí,

  • o vyhlášení nezákonné výluky (§ 28 až 30 zákona o kolektivním vyjednávání).

Náhrada mzdy

Ve všech těchto případech přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Výjimku tvoří pouze případy (§ 209 ZP), kdy zaměstnavatel podnikatelské sféry nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby pro nedostatek práce (např. pro omezení odbytu výroby) a tento zaměstnavatel uzavře pro uvedený případ předem písemnou dohodu (§ 209 odst. 2 ZP) s odborovou organizací v tom smyslu, že poskytovaná náhrada mzdy bude nižší (nejméně 60 % průměrného výdělku). Součástí této dohody by měl být i výčet provozních důvodů, pro které zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, aby se zamezilo případným pozdějším