Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

IS o platech

15.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách informace o sběru dat do ISP.

Sběr dat za 1. pololetí roku 2019 proběhne od 1. července do 5. srpna 2019. Předkladatelé jsou správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy. Předávají do ISP data za sebe a za jimi řízené zaměstnavatele. Do ISP se musí registrovat, musí znát své přístupové heslo. Poskytovatelé jsou ostatní subjekty státní a veřejné správy s povinností předkládat data do ISP. Data předávají pouze prostřednictvím svých předkladatelů, nepotřebují se tedy do ISP registrovat ani používat heslo. Pokud územní samosprávný celek nemá zaměstnance a odměňuje jen podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členům zastupitelstev, není poskytovatelem do ISP. Je-li však tento územní samosprávný