Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informační materiál k novému zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí

19.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí předložilo informační materiál v souvislosti s nově připravovaným zákonem o dani z převodu nemovitostí. Dozvíte se informace o základních tématech nově navrhované právní úpravy. Předpokládaná účinnost nového zákona o dani z převodu nemovitostí je 1. leden 2014.

Informační materiál zveřejněný v květnu 2012 nazvaný "Nová právní úprava daně z převodu nemovitostí" se nahrazuje tímto aktualizovaným informačním materiálem "Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí". Důvodem je skutečnost, že v průběhu legislativních prací na přípravě návrhu nového zákona došlo v rámci pracovní skupiny ke změnám v některých záměrech nové právní úpravy a v důsledku toho jsou v současné době některé původně zamýšlené úpravy již překonané. Ke změně došlo například v názvu zákona, v názvu daně, dále u poplatníka daně, základu daně, resp. u nabývací hodnoty. Novým způsobem oproti původnímu záměru je navrhována úprava zániku daňové povinnosti. Nově je upravena také povinnost podání daňového přiznání, nepřesáhne-li výše daně částku 200 Kč a další.

Obsah:

  • Kapitola