Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Firma jako rodina

10.2.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Pátráte na místě, kde se ráno můžete osobně pozdravit s ostatními zaměstnanci a sdílet s nimi pokračování jejich příběhů, kde víte, jak se dnes každý vyspal, a co je tudíž od něj možné během dne očekávat? Po místě, kde každý respektuje váš osobní hrníček na kávu a zalije květiny na Vašem pracovním stole, když onemocníte? Pokud jsou atmosféra domáckosti, kvalita předvídatelnosti a bezpečí právě tím, co ve své práci hledáte, bude pro Vás rodinné prostředí malé firmy to pravé.

     Výhodou pro firmu samozřejmě je, že jedinec, který si dobře sedne s firemní kulturou, má následně tendenci dané zvyklosti a pravidla aktivně udržovat, zajišťovat soudržnost a homeostázu prostředí vůči vnějším i vnitřním narušitelům. Ne nadarmo se malé firmy označují jako rodinné (není zde myšlena přímo firma vlastněná rodinou, která má opět trochu jiná pravidla). Svou velikostí mají skutečně dobrou startovní pozici pro uplatňování osobního přístupů ke svým zaměstnancům, kdy každý je vnímám jako jednotlivec, a ne pouze jako člen týmu nebo ještě hůř - kolečko v soukolí.

Vlastní revír

     Stejně jako ve svém vlastním bytě, získáte i tady poměrně záhy pocit známosti a dobré orientace v terénu. Už jen fakt, že menší firemní oblast je vůbec zmapovatelná, může spoluvytvářet pocit bezpečí. Standardní součástí naší výbavy, zděděné po zvířecích předcích, je tzv. orientačně pátrací reflex, který se spustí pokaždé, kdy do našeho pole nebo teritoria vstoupí neznámá osoba. Každý musí být zkontrolován, což klade nároky na pozornost a její přenášení z práce na hlídání okolí.

     Pokud je provoz moc silný, nebo obsahuje velký podíl neznámých lidí (což bývá typické pro velké firmy a open space obecně), může to vytvářet u zaměstnanců stabilní stresovou hladinu. Naopak v menší firmě může jedinec pracovní prostředí přijmout za svůj revír a následně ho bude ochoten hájit s větším nasazením.

Pátrání po informacích

     Menší firma je také obvykle spojena s větší mírou neformálnosti, která se nemusí omezovat jen na to, že si s ostatními „potykáme“. Přináší s sebou výhodu větší průchodnosti hierarchického žebříčku. V případě nouze se můžeme obrátit pro pomoc i na osoby pracovně vzdálenější. Výhodou je i lepší úroveň znalostí, na koho je výhodné se ve specifických situacích obracet. Problematické může být naopak předávání takového know-how dál, protože se stejně jako lidová moudrost traduje především ústním podáním.

     Tyto vysoko ceněné informace nebývají nikde shromažďované a nově nastupující zaměstnanec si často musí dát práci se samostatným pátráním. I kdyby byla firma sebemenší, přílišné spoléhání se na ústní ustanovení, nedostatečná transparentnost interních pravidel a zvyklostí vedou k vytváření otevřeného prostoru pro různé formy manipulace. Pro nově příchozí pak může být velkým oříškem zorientovat se ve všech radách kolegů typu „tady to tak děláme“, které je mohou nutit k překračování svých pracovních i osobních hranic.

     Pokud už víte, na koho se obrátit, máte ve firmách rodinného typu poměrně velkou šanci, že se Vám dotyčný bude snažit nějakým způsobem vyhovět. Pokud bychom si prošli všechny vyjednávací strategie, které v pracovním kontextu využíváme, budeme se v malých firmách více setkávat s těmi, které kladou důraz nejen na dosažení samotného cíle, ale ve velké míře i na zachování vztahu. V malé firmě je zkrátka jen velmi malá šance, že už se s danou osobou neuvidíme nebo že od ní v budoucnu nebudeme potřebovat pomocnou ruku my sami.

     S tím stoupá hladina kooperativního nastavení. Vyhovět a vyjít druhým vstříc je v malé firmě nejen výhodné, ale zároveň i relativně bezpečné. Pokud se totiž ve velké firmě rozkřikne, že jste samaritán, který ostatním pomáhá nad rámec svých povinností, může řada žadatelů vzrůst přes noc geometrickou řadou. V malé rodinné firmě bývá objem nadstandardních