Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Faktory úspěšnosti týmové práce

27.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory úspěšnosti týmové práce

Existuje řada faktorů pro to, aby tým mohl svůj výkonnostní potenciál aktivovat a realizovat:

 1. organizační provázanost - vedení firmy musí vytvořit vhodné rámcové podmínky (např. přenášení odpovědnosti a kompetencí, protože týmy potřebují legitimní autonomní rámec),

 2. správná logistika informací

 3. materiální a motivační podpora – rozlišují se tzv. strukturální (týmové cíle, vedení týmu, rozdělení rolí a úkolů, rámec rozhodovacích pravomocí,…) a procesní faktory (chování týmu v oblasti informací, vůle ke konstruktivním vzájemným vztahům, systém zpětné vazby,…).

Dynamická rovnováha v týmu:

Dle Johna Adaira je potřeba vyvažovat poměr mezi třemi složkami:

 • cílem (proč tým vznikl),

 • procesem (jak tým funguje),

 • jednotlivými členy týmu (jak jsou tito lidé motivováni a jak je jejich práce uspokojuje).

Pokud je jedna ze složek dlouhodobě zanedbávána, projeví se to ve výsledku vždy na práci i na spokojenosti týmu.

Checklist


Vývojové fáze týmu:

 • týmová práce je proces a probíhá vždy ve dvou rovinách současně:

  1. v rovině věcné (aspekty věcného zvládnutí úkolu včetně sebeorganizace týmu),

  2. v rovině interakce týmu (všechny rysy mezilidských vztahů v týmu; např: pořadí hodnot, uplatňování vlivu),

 • týmy procházejí těmito dvěma