Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důchodová reforma startuje

26.11.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. ledna příštího roku vznikne nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožní převést občanům 3 procentní body jejich sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2 procentní body ze svých prostředků.

Druhý důchodový pilíř je výhodný pro polovinu obyvatel

Výhodnost vstupu byla podrobně testována modelem Ministerstva práce a sociálních věcí pro různé úrovně příjmů a pro různé věkové skupiny. Při stejném způsobu zhodnocování vychází výhodnost přibližně pro 50 % obyvatelstva a téměř nezávisí na věku.

Doporučuje se proto, aby klienti nad 50 let volili investiční strategie bez zastoupení akcií a aby dynamický profil s vyšším zastoupením akcií zvážili pouze klienti do 40 let, max. do 45 let. Při takovéto racionální volbě pak zákonitě výhodnost s délkou spoření stoupá, jak ilustrují příklady porovnání se scénářem nezapojení se do druhého pilíře.

Při aplikaci strategie dynamické lze již u středního příjmu (22 tisíc Kč) s vysokou pravděpodobností očekávat zajímavý přínos a vstup se stává výhodný i pro příjmy kolem 20 tisíc Kč. Naproti tomu při aplikaci strategie konzervativní se hranice výhodnosti posouvá k příjmu průměrnému.

Důchodové spoření, zvláště pokud připočteme dodávaná dvě procenta, umožní nemalé části populace získat vyšší důchody v řádech až několika tisíc korun měsíčně, než pouze z průběžného systému. Úspory vytvořené ve 2. pilíři začnou v horizontu několika desetiletí také významným způsobem přispívat k udržitelnosti státního důchodového systému. V tomto horizontu budou totiž řádově statisícům seniorů vypláceny nižší státní důchody, než by odpovídaly budoucímu vývoji bez důchodové reformy.

Vstup do druhého pilíře

Důležitá je pro všechny občany starší 35 let zpráva, že na rozhodování mají půl roku, a to do 30. června 2013. Do té doby se musí rozhodnout, zda budou nadále spoléhat jenom na stát, nebo státní důchod doplní celoživotním spořením. Občané mladší se mohou zapojit také, ale nemusí hned v prvním půlroce, mají čas do konce roku, ve kterém jim bude 35 let.

OSVČ si pojistné bude platit sama, stejně jako dnešní pojistné na důchodové pojištění – jen bude 5 % do druhého pilíře posílat na jiný účet. Může platit zálohy nebo může zaplatit pojistné za celý rok najednou po vyúčtování příjmů.

Čerpání prostředků z druhého pilíře

Prostředky důchodového spoření ve 2. pilíři jsou vytvářeny s cílem poskytnout zdroj stabilních příjmů důchodců. Proto je není možné vyčerpat jednorázově, pouze formou pravidelné penze.

Výplata penze je možná nejdříve od vzniku nároku na státní důchod. Kdo si zvolí doživotní penzi, nemusí ve splátkách penze obdržet stejné množství prostředků, jako si naspořil, ale má jistotu, že mu penze bude