Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Drahé ztráty

9.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou to jsou klíče, podruhé deštník a pak třeba jízdenka. Některé věci prostě mizejí z našeho světa rychleji než jiné. Co se stane, pokud stejný osud potká i věci svěřené zaměstnavatelem do naší péče?

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí je vedle odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování je dalším druhem zpřísněné odpovědnosti zaměstnance za škodu. Rovněž v tomto případě platí, že zaměstnavatel nemusí zaměstnanci prokazovat zavinění a zaměstnanec je mu povinen nahradit škodu v plné výši.

Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení, a pokud jde o věc, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč (včetně příslušenství), tak na základě písemné dohody (takovou dohodu je možné uzavřít s fyzickou osobou nejdříve v den, kdy dosáhla 18  let věku).

Jak vidno, dle tohoto druhu odpovědnosti odpovídá zaměstnanec výhradně za ztrátu svěřené věci. Její poškození, nikoliv ztráta, vede k uplatnění obecné odpovědnosti za škodu. Podobně jako u odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování, i v tomto případě řeší zákoník práce případy, v nichž se může zaměstnanec odpovědnosti zprostit a kdy má možnost odstoupit od výše uvedené dohody (viz ustanovení § 255 odst. 6 a § 256 zákoníku práce).