Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dovolená za odpracované dny

2.8.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.4 Dovolená za odpracované dny

JUDr. Vladimír Treybal

Tento druh dovolené přichází v úvahu u těch zaměstnanců, kterým nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část proto, že odpracovali u zaměstnavatele v kalendářním roce méně než 60 dnů. Půjde zejména o zaměstnance přijaté do pracovního poměru na dobu určitou a navíc se zkráceným pracovním úvazkem (např. na práce jen o víkendech), takže ani tehdy, přesahuje-li doba jejich zaměstnání dva měsíce, neodpracují potřebných 60 dnů. Pokud však tito zaměstnanci tento počet dnů za tyto 2 měsíce u zaměstnavatele odpracují, vznikne jim nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Dovolená za odpracované dny činí za každých 21 odpracovaných dní v příslušném roce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Pro případné zaokrouhlování takto vypočteného nároku platí stejná zásada jako pro výpočet poměrné části dovolené za kalendářní rok, tedy na půlden (§ 216 odst. 5). Odpracované dny v jednotlivých měsících se sčítají, takže bude-li zaměstnanec v pracovním poměru např. v únoru a v březnu, vznikne mu nárok na dvě dvanáctiny při součtu odpracovaných dnů alespoň 42, i když v únoru bude pracovních dnů méně než 21. Pro posuzování odpracovaných dnů platí totéž co pro dovolenou za kalendářní rok (viz 2.7.2).

Dovolenou za odpracované dny lze krátit pouze za neomluvenou absenci (§ 223 odst. 5).

Příklad
Příklady:
  1. Zaměstnanec, který je v pracovním poměru na dobu dvou měsíců, odpracoval