Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dar na pokrytí nákladů na raut

7.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Potřebovala bych poradit s tím, jestli lze, případně jak, zaúčtovat přijatý dar, který jsem zaúčtovala na hlavní činnost a byl přijat od fyzické osoby na pokrytí nákladů spojených s pořádáním rautu, což ovšem spadá do VHČ (povolení na vaření máme). S tím je spojena i spotřeba potravin na VHČ a mzdy kuchařky. Jsme nezisková církevní organizace.

Odpověď:

Zda by mělo být účtováno o přijatém daru ve prospěch hlavního poslání vymezeného zřizovací listinou, nebo