Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Danění benefitu firemních školek

7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Finanční správa nyní dokončuje metodiku zdanění tohoto benefitu od 1. 1. 2024 v návaznosti na schválený ozdravný balíček. 

Celá problematika se týká toho, jakým způsobem ocenit službu firemních školek, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako benefit. Zda se firemní školka pro účely zaměstnaneckého benefitu má oceňovat spíše jako státní, nebo jako soukromá. Pro výši benefitů by to mohlo teoreticky znamenat rozdíl i tisíců korun, a ovlivnit tak hodnotu poskytovaného benefitu, který by mohl vstupovat do míry zdanění.

Ve veřejném prostoru vznikla mylná domněnka, že zaměstnanci se službami firemních školek budou od zaměstnavatele dostávat benefit v hodnotě školného v soukromých školkách a že tuto sumu budou muset započítávat do souhrnné výše benefitů, kde osvobození od daně bude od roku 2024 pouze do výše poloviny průměrné mzdy, tedy cca 21.000 Kč ročně, resp. cca 1.750 Kč měsíčně. 

Dle názoru MF se ocenění těchto služeb spíše blíží a vychází z cen, za které je služba poskytována ve školkách státních, nikoli soukromých (účel firemních školek primárně vychází z nedostatečné kapacity státních předškolních zařízení). 

Ceny státních školek se obvykle pohybují v