Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cenné papíry jako součást krátkodobého finančního majetku

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.2 Cenné papíry jako součást krátkodobého finančního majetku

Ing. Olga Hanzlová

Omezení nákupu CP

I u krátkodobého finančního majetku platí omezení pro příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, které nemohou nakupovat cenné papíry. Státní příspěvkové organizace však toto omezení nemají. Mohou využít následující informace.

Druhy CP

Součástí krátkodobého finančního majetku jsou rovněž majetkové i dlužné cenné papíry, které účetní jednotka pořídila za účelem obchodování. Bude je tedy držet tak dlouho, dokud nevystihne na kapitálovém trhu pro sebe vhodný okamžik k jejich prodeji. Není podstatné, jaká doba uplyne od pořízení těchto cenných papírů, ale původní záměr nabytí cenných papírů.

Pořízení CP

Pořízení krátkodobých cenných papírů je zpravidla dáno záměrem zhodnotit volné finanční prostředky. V hospodaření obcí je tento záměr zařazen jako „aktivní operace řízení likvidity“. Státní příspěvkové organizace nemají omezení v nabývání cenných papírů, proto také mohou zhodnocovat v této formě volné finanční prostředky. Účet 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování i 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování obsahují nabývací cenu těchto cenných papírů. Vyhláška č. 410/2009 Sb. zahrnuje v § 56 do ocenění také poplatky makléřům, poradcům, burzám. Uspořádací účet 259 – Pořízení krátkodobého majetku byl zrušen. Ze směrné účtové osnovy od 1. 1. 2010 a z převodového můstku vyplývá, že tyto náklady se zahrnují do ostatních finančních nákladů na účet 569.

Oceňování CP

Cenné papíry určené k obchodování se musí ke dni účetní závěrky ocenit reálnou hodnotou,tj. do ocenění je