Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 83 ZNP - Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.83
§ 83 ZNP – Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 81 – orgány nemocenského pojištění

  • § 82 – věcná příslušnost orgánů nemocenského pojištění

  • § 84 – úkoly ÚSSZ

  • § 93 – přihlašování do registru zaměstnavatelů

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 7 – místní příslušnost ÚSSZ při provádění důchodového pojištění

  • § 104b – místní příslušnost ÚSSZ v řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 119 – určení místní příslušnosti v některých případech

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • § 18 – delegace místní příslušnosti k výkonu správy daní na jiného správce daně


Komentář
Komentář

Místní příslušnost územní správy sociálního zabezpečení se v případě provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí zásadně místem mzdové účtárny a nemá-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu nebo má-li mzdovou účtárnu, avšak její místo je shodné se sídlem zaměstnavatele, sídlem zaměstnavatele. Místo mzdové účtárny a sídlo zaměstnavatele se zapisují do registru zaměstnavatelů podle § 93 ZNP.

Speciální pravidla pro určení