Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 82 a 82a ZOPSZ - Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění

25.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.82
§ 82 a 82a ZOPSZ – Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 81 – zahájení řízení

  • § 83 – sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění

  • § 83b – přerušení a zastavení řízení

  • § 85 – prokazování některých dob

  • § 86 – rozhodnutí

  • § 110 odst. 5 – povinnost zaměstnavatele vydávat potvrzení o vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 39 – stupně invalidity

  • § 41 odst. 3 – změna výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity


Komentář
Komentář

Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě žádosti; toto řízení nelze zahájit z moci úřední. Řízení o přiznání dávky se zahajuje způsobem, který určí žadatel, tj. buď na základě žádosti podané podle § 82 ZOPSZ v listinné podobě, kterou sepisuje územní správa sociálního zabezpečení na předepsaných tiskopisech, nebo podle § 82a ZOPSZ v elektronické podobě. Žadatel o přiznání dávky si tedy může vybrat, jaký způsob zvolí; oba způsoby podání žádosti jsou rovnocenné.

Pro zahájení řízení o změně již přiznané dávky není již tiskopis předepsán a není zde nutnost se obracet na územní správu sociálního zabezpečení; lze se obrátit přímo na orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k rozhodování o dávce.

V případě, že žádost o důchod