Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 242 Přestávky ke kojení

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.242 § 242 Přestávky ke kojení

JUDr. Bořivoj Šubrt

Díl 4
Přestávky ke kojení

§ 242

  1. Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.
  2. Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku.
  3. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Komentář
Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 353 odst. 2 – odpracovaná doba pro výpočet průměrného výdělku

Komentář
Komentář

Přestávka ke kojení je právem (nárokem) zaměstnankyně, která kojí své dítě (nikoliv tedy dítě