Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 135 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

1.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.135 § 135 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 91 – o dnech pracovního klidu

    • § 141 odst. 2 – poskytování příplatku za zlomky hodin práce

    • § 351-362 – průměrný výdělek

Komentář
Komentář

Pro dny pracovního klidu, kterými jsou podle § 91 odst. 1 ZP dny nepřetržitého odpočinku v týdnu a svátky, platí obecně zákaz výkonu práce (§ 91 odst. 2). Z tohoto zákazu připouští zákoník práce některé nutné výjimky a umožňuje zaměstnavateli rozvrhnout za stanovených podmínek zaměstnancům práci jak na den nepřetržitého odpočinku v týdnu, tak i na svátek. Rozsah těchto výjimek je pro svátek širší než pro nepřetržitý odpočinek v týdnu, neboť ve svátek lze nařídit vedle prací, které lze nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 91 odst. 3 ZP), i práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele (§ 91 odst. 4 ZP). Výjimečnost práce ve svátek je důvodem, proč s výkonem této práce spojuje zákon některé zvláštní nároky zaměstnanců.

Taxativní výčet svátků

Taxativní výčet svátků stanoví zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Státními svátky jsou 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen – Den vítězství, 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa, 28. září – Den české státnosti, 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Jako ostatní svátky stanoví zákon 1. leden – Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen – Svátek práce, 24. prosinec – Štědrý den, 25. prosinec – 1. svátek vánoční a 26. prosinec – 2. svátek vánoční.

Placené pracovní volno

Připadne-li svátek na běžný pracovní den zaměstnance a zaměstnanci z tohoto důvodu odpadne směna, stanoví zákoník práce výslovně, že se zaměstnanci plat nekrátí. V praxi to znamená, že zaměstnanec má v uvedeném případě právo na placené pracovní volno.