Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 134a Cílová odměna

22.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1340001
§ 134a Cílová odměna

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 122 – určení platu

Komentář

K motivaci zaměstnanců mohou zaměstnavatelé od 1. ledna 2012 využívat nový platový institut – cílovou odměnu. Tuto odměnu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná. Odměnu lze podle § 134a ZP poskytnout pouze zaměstnanci, který se na splnění určeného úkolu bezprostředně nebo významně podílí. Výši odměny, na kterou zaměstnanci vznikne při splnění stanovených podmínek právo, je zaměstnavatel