Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 132 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

29.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.132 § 132 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 122 – určení platu

    • § 351-362 – průměrný výdělek

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

    • § 2 – definice pedagogického pracovníka

  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

Komentář
Komentář

Příplatkem se kompenzuje zvýšená zátěž pedagogických pracovníků v případech, kdy vykonávají pedagogickou činnost nad rámec hodin této činnosti stanovených ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociální péče. Podmínky, za kterých je ředitel povinen stanovit pedagogickým pracovníkům týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti a podmínky, za kterých může pedagogickému pracovníkovi nařídit nebo s ním dohodnout konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, upravuje § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Týdenní rozsah přímé pedagogické