Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

"Můj stůl - můj hrad - aneb co se děje v open space

3.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     V chování člověka můžeme najít mnoho zajímavých střetů mezi „zvířecími“ biologickými impulsy a sociálními a společenskými pravidly. Mezi staré a zároveň velmi zjevné reflexní reakce patří například orientačně-pátrací reflex a teritoriální chování, projevující se ve všech sférách našeho života, tedy i na pracovišti.

     Vlastní teritorium s sebou přinášelo i pro naše předky, včetně těch zvířecích, bezpečí a zároveň starost spojenou s jeho hlídáním a případně i obranou. Platí ale, že pokud je vlastní teritorium dobře zabezpečené, představuje místo fyzického i psychického odpočinku. Teritorialita jde ruku v ruce s orientačně-pátracím reflexem, což je průzkumné chování, které se projevuje při seznamování s každým novým prostorem. Orientačně-pátrací reflex je spojen s výraznější aktivitou a názorně ho můžete pozorovat například u křečka, kterému koupíte nové akvárium. Stejně tak i člověk vykazuje spolu s křečkem v neznámém prostředí podobné aktivity. Například v prostředí hotelového pokoje, kde budeme trávit dovolenou, se naplno rozjede pobíhání a šmejdění, od prozkoumávání koupelny, výhledu z balkónu až po vyválení se v peřinách. Pokud podobné projevy konvence nedovolují, můžeme pozorovat alespoň zvýšenou zrakovou aktivitu, kdy se jedinec snaží místo nenápadně zmapovat a zároveň nepůsobit příliš zvědavě nebo dotěrně.

     Dokážeme si jistě představit, kolik tento reflex vyžaduje energie navíc, z čehož vyplývá, že u stálého teritoria může naopak docházet k významným energetickým úsporám. Takovým teritoriem je vlastní dům, byt, pokoj, kancelář nebo pracovní stůl, ve větším rámci moje firma, moje země apod. Pokud chceme, aby naše území uznávali i ostatní, můžeme se inspirovat v přírodě a svoje území si po vzoru zvířat označkovat. I lidské bytosti si sociálně přijatelným způsobem značkují území. Nejčastěji tento manévr můžeme pozorovat ve zdobení, zvelebování a uklízení prostoru a jeho zabydlování různými osobně významnými předměty. V práci často platí „můj stůl - můj hrad“, a proto se značkování nejvíce odehrává v jeho bezprostřední blízkosti. Pokud máte to štěstí a jste vlastníkem celé kanceláře, je možné si svobodně označkovat i stěny, velmi často různými certifikáty, diplomy a dalšími důkazy osobní kompetentnosti.

     Pokud si své stanoviště označíme, dalším krokem je důsledně hájit proti případným vetřelcům. Je zajímavé, nakolik se různí názory na to, zda je přijatelné či nikoliv zapůjčit si ze stolu kolegy propisku, a jak častý zdroj konfliktů na pracovišti podobné „malicherné“ incidenty představují.

Pocit invaze do vlastního prostoru, který jsme přijali za vlastní, může být spojen s překvapivě silnou emocionální reakcí. A není se vlastně čemu divit, vždyť nejde jen o ukradenou propisku, ale leckdy i o ukradený pocit bezpečí.

     V práci, kde není naše teritorium jednoznačně vymezeno stěnami kanceláře, si ještě můžete všimnout tendence vytvářet si více či méně viditelné hranice. Jistě si vzpomenete na první třídu a žáčky, jejichž první starost byla nakreslit si na lavici viditelnou čáru - hranici mezi teritorii. Každý sousedův plot je obrazem jasných hranic a i v práci máme tendenci nastrkávat případným agresorům do cesty různé předměty a zarážky, někdy dokonce bráníme teritorium i vlastním tělem. Minimalistickým příspěvkem zaměstnavatelů v tomto směru mohou být květiny, odkládací skříňky nebo alespoň přepážky na hraně stolu, které umožní vizualizovat pomyslné hranice ve větších prostorách.

Čím lépe je naše území zabezpečeno, tím spíš si můžeme povolit a nechat svůj pátrací reflex jet jen na úsporný pohon. Pak můžeme věnovat svou energii do pracovních úkolů a nemusíme mít strach se do nich opravdu ponořit a