Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 126 Příplatek za práci v sobotu a v neděli

4.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.126
§ 126 Příplatek za práci v sobotu a v neděli

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 92 – nepřetržitý odpočinek v týdnu

    • § 141 odst. 2 – poskytování příplatku za zlomky hodin práce

    • § 351-362 – průměrný výdělek

Komentář

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, měl by zaměstnavatel stanovit nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den, a to tak, aby do něho spadala neděle (§ 91 odst. 1 a 2 ZP). U většiny zaměstnanců proto připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu na sobotu a neděli. Pokud je z provozních důvodů nezbytné, aby zaměstnanci konali práci i v sobotu a v neděli a nepřetržitý odpočinek v týdnu jim byl rozvržen na jiné dny, kompenzuje se tento zásah do osobního života zaměstnance příplatkem (zaměstnanec má nepřetržitý odpočinek v týdnu – volno – v jiné dny než ostatní členové rodiny). Příplatek za práci v sobotu a v neděli se proto poskytuje i v případě, že je sobota nebo neděle běžným