Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 123a Odepsání dluhu

10.8.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8.1230001
§ 123a Odepsání dluhu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 123a

 1. Jestliže dluh na pojistném a penále ve svém úhrnu nepřesáhne částku 100 Kč
  1. k 31. prosinci kalendářního roku, jde-li o zaměstnavatele, nebo

  2. ke dni podání přehledu o příjmech a výdajích podle zvláštního zákona, 68) jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, odepíše se takový dluh k tíži příslušného orgánu sociálního zabezpečení.

 2. Jestliže při kontrole placení pojistného provedené příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení u zaměstnavatele je zjištěn dluh na pojistném a penále nepřesahující ve svém úhrnu částku 100 Kč, dlužné pojistné a penále se nepředepíše.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 6 odst. 4 písm. o) – pravomoc okresní správy sociálního zabezpečení kontrolovat plnění povinností plátců pojistného

  • § 104a – řízení ve věcech pojistného

  • § 104ch – prominutí penále

  • § 123b – odepsání dluhu pro nedobytnost

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a