Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

12.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké je? Snadné, jednoduché - a to pro obě strany, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Aby bylo možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době,  musejí být splněny dva základní předpoklady:

  • mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byla platně sjednána zkušební doba a
  • tato doba ještě trvá (nedošlo tedy k jejímu uplynutí).

Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době může přistoupit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu. Na straně zaměstnavatele nemůže jít o důvody, které by měly třeba diskriminační charakter.

Ve vztahu ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době není zaměstnavatel omezen výčtem jakýchkoliv ochranných dob. Jedno omezení pro zaměstnavatele (a pouze pro něj) ale přece jen platí. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době předepisuje zákoník práce písemnou formu. Jinak než písemnou formou pracovní poměr zrušit ve zkušební době ani nelze, protože její nedodržení spojuje zákoník práces následkem, že se k takovému právnímu