Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Znáte odpověď? Řešení

25.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání testu

  1. ad 1a) Dle ust. § 119 odst. 1 ZP může naturální mzdu zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám.
  2. ad 2b) Dle ust. § 119 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy.
  3. ad 3b) Jako naturální mzda mohou