Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy

21.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6
Změny v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy

JUDr. Petr Bukovjan

Změn se pro rok 2019 dočkají zaměstnanci odměňovaní platem podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny se týkají nejen každoročního navyšování platových tarifů, ale též některých nárokových příplatků k platu.

Platové tarify výše uvedených zaměstnanců se zvýšily obecně o 5 %. U některých kategorií zaměstnanců je však zvýšení jiné – platové tarify zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zvýšily o 7 % (stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 3 nařízení vlády), pedagogičtí pracovníci si polepšili o 10 % (stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 5 nařízení vlády). U lékařů a zubních lékařů, poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb se platové tarify zvýšily nerovnoměrně podle jejich zařazení do příslušné platové třídy – u zaměstnance zařazeného do 11. až 13. platové třídy o 7 % a u zaměstnance zařazeného do 14. až 16. platové třídy pouze o 2 % (stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 4 nařízení vlády).

Navýšily se také spodní nárokové hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku (zde ve všech pěti skupinách prací) zhruba o 25 %.

Nově jsou vymezeny některé podmínky nebo zařazení prací pro poskytování zvláštního příplatku podle § 129 ZP a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. za práci spojenou s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Upozornit lze zejména na následující změny:

  • Rozděleny byly práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného pracovního režimu na straně jedné a práce vykonávaných takto ve třísměnném pracovním režimu a nepřetržitém pracovním režimu na straně druhé. Jestliže ty první zůstaly v I. skupině prací s rozpětím pro určení výše zvláštního příplatku od 500 Kč do 1 300 Kč, ty druhé jsou nově zařazeny do II. skupiny prací (s nikoliv zvýšenou, ale již značnou mírou neuropsychické zátěže) s rozpětím pro určení výše zvláštního příplatku od 750 Kč do 2 500 Kč.

  • Právo na zvláštní příplatek příslušející zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání, kteří poskytují zdravotní služby bez odborného dohledu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb (III. Skupina prací, nově bod 8), už není spojeno s parametrem „soustavnosti” a s výkonem práce střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu. Nově je dána podmínka „pravidelného” poskytování těchto zdravotních služeb (přičemž podle důvodové zprávy k novele nařízení vlády se tím rozumí výkon práce, jenž bude fakticky realizován „vždy alespoň 1x v rámci stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance rozvržené do jednotlivých směn”) a vazba na minimální rozsah a dobu takto poskytovaných zdravotních služeb (alespoň 3 hodiny po sobě jdoucí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení, a v pobytových zařízeních sociálních služeb v době