Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od 1. 1. 2010

18.11.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, přináší i změny zákona o daních z příjmů, které by měly nabýt účinnosti od 1. 1. 2010. Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu se z původního vládního návrhu zákona do Senátu dostala pouze malá část, a to ještě upravená.

     Dochází ke zúžení osvobození příjmů podle § 6 odst. 9 písm. r) zákona o daních z příjmů, tj. příjmů vyplácených formou náhrad výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění poskytovaných představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům podle zvláštního právního předpisu (např. zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu). Návazně se ruší ustanovení věty první § 6 odst. 11 zákona.

     Podle § 6 odst. 9 písm. r) by bylo osvobozeno naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky.

     Dále je podle § 6 odst. 9 od daně osvobozena náhrada výdajů ve výši