Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zkráceno nebo odňato nemocenské bylo 3 004 pojištěncům

29.2.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Na základě kontrol za celý rok 2011 bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato nemocenské 3 004 pojištěncům.

Za celý rok 2011 bylo provedeno 151 951 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. V průběhu ledna až prosince je provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ). Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato nemocenské 3 004 pojištěncům. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Jihomoravském kraji - 20 893 a v Moravskoslezském kraji - 19 219.

Občané, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Uvedené povinnosti platily pro dočasně práceneschopné již v minulosti. Právní úprava platná od 1. 1. 2012 je pouze uvádí výslovně.

Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního