Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ze zaměstnance pacientem...

11.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době bychom mohli obrátit titul Molierovy hry Zdravý nemocný na Nemocný zdravý. Lidí, kteří se potýkají s onemocněním a přitom pilně chodí do práce a odvádějí maximální výkon, přibývá. Kdo je na vině? Moderní uspěchaná doba, nová úprava poskytování nemocenských dávek, která přesunula financování zaměstnancovy nemoci na zaměstnavatele, rostoucí nezaměstnanost a obavy ze ztráty pracovního místa, nebo náš vlastní přístup k tělu a ke zdraví?

     Pro odpovědi jsem zašla za MUDr. Janem Hnízdilem, autorem populární knihy „Mým marodům“, který se věnuje komplexní psychosomatické medicíně a působí v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.

Radíte lidem, co mají udělat pro to, aby se uzdravili. Jak si vlastně představujete zdravého člověka?

     Podle Světové zdravotnické organizace je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. No kdo to dneska má? Taková definice je spíš zbožné přání. Podle mne je zdraví schopnost zvládat problémy každodenního života. Jsme zdraví, pokud máme dost energie, vůle a síly je zvládat. Když se nám začne každodenní situace vymykat z ruky, ztrácíme vůli, je nám nevolno, když už vůbec nemůžeme, jsme nemocní.

Co tedy potřebujeme, abychom byli zdraví a spokojení?

     Samozřejmě dobrou stravu, zdravé životní prostředí, přiměřený pohyb. A také lásku a podporu našich blízkých a přátel, kvalitní vztahy doma, v sousedství, na pracovišti, v celé společnosti. Na to často zapomínáme. Podle průzkumu provedeného v zemích EU je pro naši spokojenost a zdraví důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy mnohem důležitější než peníze a růst HDP. Máme to v dostatečné míře? Obávám se, že nikoliv. A pokud stůně společnost, nemohou být ani lidé zdraví.

Máte pravdu, že stoupající požadavky na výkon a rostoucí soutěživost se podepisují na našich osobních i pracovních vztazích. Zdá se, že klid vzal do zaječích a slovo stres se skloňuje snad ve všech pádech. Co vlastně rozhoduje o naší odolnosti vůči němu? A co v našem těle způsobuje?

     Základ individuální odolnosti vůči stresu se buduje už v prenatálním období. Pokud je těhotná žena ve stresu, tak se její negativní emoce přenášejí na zárodek - a porodí úzkostné, neklidné dítě. To také vysvětluje nárůst počtu dětí, které se rodí s poruchami koncentrace a chování, se sklony k agresivitě, úzkosti nebo depresím. Bohužel se stává běžnou normou, že už malým dětem lékaři předepisují silná psychofarmaka. Druhým faktorem, který se podílí na odolnosti vůči stresu, je výchova: kolik pozornosti a lásky dítě dostane, ale také jak je podporováno k samostatnosti. Nebo jestli je výchova úzkostná, s každou maličkostí se běží k lékaři. Takové chování si pak dítě přenáší do dospělosti. A třetím faktorem je aktuální životní situace, tedy všechno, co na nás v dané chvíli zvenčí působí.

     Stresové faktory se sčítají, a pokud překročí míru odolnosti člověka je zvládat, automaticky se v těle spouští stresová reakce. Je jí vybaven každý živočich pro situace, které jej ohrožují na životě. Má dvě východiska - boj nebo útěk. Naším problémem však je, že stresovou reakci spouští vlivy, které nás na životě neohrožují - náročná práce, nerudný šéf, problémy v rodině, neuspokojivá společenská situace. Přitom ale v našem těle probíhá totéž, jako bychom v ohrožení života byli.

     Co se ale vlastně v těle děje? Představte si závodníka na startu v běhu na 100 metrů. Mozek pracuje naplno, stoupá krevní tlak, rozbuší se srdce, zrychlí se dýchání, napínají se svaly, uvolňuje se obrovské množství energie a hormonů. Všechno proto, aby běh dobře zvládnul. Pokud to udělá, napětí povolí, energie se doplní, tělo si odpočine a člověk zůstane zdravý - úspěšně překonal složitou životní situaci. Pokud to ale neudělá, buď proto, že nechce, nemůže, nebo neví jak, a zůstane v napětí zaseknutý na startu, stresová reakce se postupně obrátí proti němu. To, co nebyl schopen udělat vědomě, začne tělo řešit za něj - nemocí. To je chvíle, kdy pospícháme k lékaři.

Ano, a očekáváme, že nám pomůže. Je to obvyklá, jednoduchá cesta. Ale v praxi zřejmě příliš nefunguje, že?

     Máte pravdu, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že potkat lékaře, který by se Vám skutečně mohl věnovat a zjistit, v čem spočívá skutečná příčina Vašich obtíží, je v dnešním systému medicínské péče obtížné. Ten je totiž založený na nadměrné specializaci, každý se zabývá nějakou částí, nikdo ale nevěnuje pozornost celku - člověku v souvislostech jeho životní situace.

     Druhý důvod spočívá v tom, že současná medicína je takzvaně objektivistická. Vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu, kterou lze pomocí vyšetřovací techniky odhalit a zásahem zvenčí - léky, operací, fyzikálním působením - léčit. To je zásadní omyl. V roce 2001 zveřejnil časopis British Medical Journal studii, ve které se poprvé objevil termín „nevysvětlitelné choroby“. Jde o situaci, kdy se do ordinace dostaví člověk s typickým tělesným problémem - bolestí hlavy nebo zad, bušením srdce, svíráním žaludku, únavou, závratěmi, nevolností - je pro něj opakovaně vyšetřován za použití nejmodernější techniky. U téměř 40 % pacientů se ale nepodařilo objektivně zjistit, co jim vlastně je. Tyto obtíže jsou totiž somatizací neboli ztělesňováním složité, neřešené životní situace. Pro biologicky vzdělaného lékaře je takový pacient hypochondr, simulant nebo blázen. On ale skutečně trpí. Jenom to nemůže objektivně dokázat.

Zmiňoval jste signály těla. Mnozí mohou namítnout, že nemají lékařské vzdělání, aby jim porozuměli. Od toho jsou přece lékaři. A proto přicházejí do ordinace.

     Tělo k nám mluví jasnou řečí. Na to, abychom mu porozuměli, nepotřebujeme lékařský diplom. Stačí selský rozum a stará lidová přísloví. Migréna - to je přece plná hlava starostí, bolesti zad - naložili jsme si víc, než uneseme, bolesti u srdce - něco nám leží na srdci,