Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zásady účtování výnosů v příspěvkové organizaci

27.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.1 Zásady účtování výnosů v příspěvkové organizaci

Ing. Olga Hanzlová

Pro účtování výnosů platí tato pravidla:

  1. V rámci účtové třídy 6 se účtují výnosy podle druhů na jednotlivé účty narůstajícím způsobem od začátku účetního období.

  2. V analytické evidenci se odděleně sledují výnosy hlavní činnosti a hospodářské činnosti, kam patří doplňková činnost podle zákona č. 250/2000 Sb. a jiná činnost podle zákona č. 218/2000 Sb. Další stupeň analytických účtů umožňuje podrobněji sledovat jednotlivé činnosti v rámci hlavní nebo hospodářské činnosti a rovněž podle účelových znaků.

  3. Výnosy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisejí, bez ohledu na dosažení příjmů. Pro splnění tohoto principu se provádí časové rozlišování nákladů pomocí účtů sk. 38.

  4. Opravy zaúčtovaných výnosů se provedou na účtech, kterých se týkají, a to v období, kdy se o opravě účtuje. Nelze měnit vykázaný hospodářský výsledek v účetní závěrce, aniž by se rozdíl zaúčtoval. Pokud se po ukončení účetního období zjistí chyba ve stanovení obsahu výnosů, v částce výnosů nebo v použití AU, provede se oprava podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., § 69 odst. 1 písm. b) opravy nákladů nebo výnosů minulých období se zachycují na položkách, kterých se týkají. Do výnosů se také účtují náhrady nákladů minulých období.