Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zařazení dlouhodobého majetku

18.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme zřizovatelem PO, které mají dlouhodobý majetek zařazen dle historicky platných podmínek, který nesplňuje v současnosti nastavené podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku a nyní dojde, dle ČÚS č. 708, k přeúčtování na drobný dlouhodobý majetek. Mohou toto přeúčtování organizace provést v průběhu roku 2012 nebo až na konci účetního období, tedy k 31. 12. 2012?

Odpověď:

ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech byl doplněn o odstavec 6.8, kde se