Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zajištění bezpečnosti práce u tzv. "třetích osob

27.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.13
Zajištění bezpečnosti práce u tzv. "třetích osob“

JUDr. Anna Janáková

Do prostoru naší firmy – masokombinát – často chodí jednak zaměstnanci našich smluvních partnerů, ale také pracovníci různých kontrolních orgánů a jiné návštěvy. Rádi bychom si ujasnili, jaké povinnosti máme vůči těmto osobám z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP)

    • § 101 odst. 3, 4 a