Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o převedení na jinou práci

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7
Žádost o převedení na jinou práci

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

ŽÁDOST O PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI

 

 

.......................................... (uvést název a sídlo zaměstnavatele)

 

Žádost o převedení na jinou práci

 

Podle pracovní smlouvy uzavřené ...... vykonávám práci ......... (uvést sjednaný druh práce). Protože podle doporučení lékaře ze dne .... není vzhledem k mému současnému zdravotnímu stavu vhodné, abych dále konal dosavadní práci, žádám o převedení na jinou práci na dobu trvání tohoto důvodu.

 

 

V .............. dne ........................

 

...............................................................

podpis zaměstnance, adresa

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 41, § 44, § 45, § 139 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

Komentář:

 

Převedení na jinou práci je jednostranným opatřením zaměstnavatele, kterým dochází ke změně vykonávané práce. Tato změna může spočívat jednak v převedení na jinou práci v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě (bez změny sjednaného obsahu pracovní smlouvy), které lze provést v rámci dispozičního oprávnění zaměstnavatele, nebo jde o převedení na práci i jiného druhu, než který byl sjednán v pracovní smlouvě, při kterém dochází ke změně obsahu pracovní smlouvy.

 

Vedle případů převedení zaměstnance na jinou práci, které je zaměstnavatel podle zákoníku práce buď povinen, nebo oprávněn provést (§ 41 odst. 1, 2, 4 a 5 zákoníku práce), může k převedení na jinou práci dojít také z podnětu zaměstnance. Jestliže zaměstnanec podle § 45 zákoníku práce požádá o převedení na jinou práci nebo pracoviště z důvodu, že podle doporučení lékaře není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti (tj. kdy v lékařském posudku nebude stanoven zákaz konání dosavadní práce, ale lékař pouze doporučí změnu dosavadní práce nebo pracoviště), zaměstnavatel mu to umožní (je povinen mu to umožnit), jakmile to