Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.7
Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNÁNÍ

 

.............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele)

 

 

Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání

 

Na základě ................ (výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru) můj pracovní poměr u vás skončí ke dni ............. a v návaznosti na jeho skončení budu nastupovat do nového pracovního poměru u ................... (uvést název a sídlo nového zaměstnavatele). Protože mám nevyčerpanou dovolenou v rozsahu ................... a vzhledem k termínu skončení pracovního poměru nebude možné ji vyčerpat ve volnu, žádám o možnost vyčerpání dovolené v uvedeném rozsahu u mého nového zaměstnavatele, s nímž jsem o převedení této dovolené již jednal a který s tím souhlasí. Z těchto důvodů žádám, abyste tuto záležitost s mým novým zaměstnavatelem projednali a dohodli úhradu náhrady mzdy (platu) za tuto dovolenou, kterou by mi vyplatil můj nový zaměstnavatel.

 

V ..................... dne ...................

.......................................

podpis zaměstnance, adresa

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 221, § 222 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

Komentář:

Jestliže zaměstnanec skončí pracovní poměr u zaměstnavatele a ke dni jeho skončení má nevyčerpanou dovolenou, přísluší mu náhrada mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou. Za určitých podmínek si však zaměstnanec může dovolenou nebo její zbývající část