Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolené

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.3
Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

 

 

.............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele)

 

 

Žádost o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené

 

V souvislosti s narozením mého syna (mé dcery).................. čerpám od ........ mateřskou dovolenou, která mi končí dnem ......... Žádám o poskytnutí dovolené tak, aby její čerpání bezprostředně navazovalo na skončení mateřské dovolené.

 

 

V ..................... dne ...................

 

 

 

podpis zaměstnance, adresa

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 195, § 212, § 214, § 216, § 217, § 218, § 223, § 348 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

Komentář:

Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. V tomto případě jde o výjimku ze zásady, že o termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Zaměstnankyně tak může vyčerpat dovolenou ještě předtím, než případně požádá o poskytnutí rodičovské dovolené, a tím může dosáhnout toho, že se jí za dobu následného čerpání rodičovské dovolené v příslušném kalendářním roce dovolená nebude krátit, a zachová si tak právo na větší část dovolené. Pokud totiž zaměstnankyně vyčerpala dovolenou před nástupem rodičovské dovolené, nelze takto vyčerpanou dovolenou krátit, i když by v důsledku čerpání rodičovské dovolené vznikl důvod ke krácení dovolené.

 

Podle zákoníku práce přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů (to platí i v případě osamělé zaměstnankyně). Pouze v případě, že zaměstnankyně zároveň porodila 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. V některých případech je mateřská dovolená kratší.

 

Mateřská dovolená a dovolená se pro účely dovolené považují za výkon práce (za odpracované dny), rodičovská dovolená se za výkon práce nepovažuje.

 

Proto v případě, že zaměstnankyně v kalendářním roce (např. v roce 2012) čerpáním mateřské dovolené (28 týdnů) a čerpáním dovolené (např. čerpáním dovolené převedené z roku 2011 a čerpáním dovolené z roku 2012) splní podmínku odpracování alespoň 60 dnů v kalendářním roce, měla by jí být poskytnuta na její žádost celá výměra dovolené za kalendářní rok 2012, neboť v tomto případě se dovolená vyčerpaná před nástupem rodičovské dovolené z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené nekrátí.

 

V případě, že do konce příslušného kalendářního roku podmínku odpracování alespoň 60 dnů zaměstnankyně nesplní, musí zaměstnavatel zjistit, zda zaměstnankyni