Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o poskytnutí dovolené na dobu překážky v práci

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.8
Žádost o poskytnutí dovolené na dobu překážky v práci

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ NA DOBU PŘEKÁŽKY V PRÁCI

 

 

.............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele)

 

Žádost o poskytnutí dovolené na dobu překážky v práci

 

 

Žádám o poskytnutí dovolené na dny ............ Tuto žádost zdůvodňuji tím, že v uvedené době potřebuji pracovní volno z důvodu ......................... Protože za tuto dobu by mi nepříslušelo pracovní volno s náhradou mzdy (platu), z finančních důvodů mám zájem na čerpání dovolené a žádám o určení jejího čerpání na výše uvedené dny.

 

 

V ..................... dne ...................

 

 

.......................................

podpis zaměstnance, adresa

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 2, § 191§ 205, § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

 

 

Komentář:

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel za podmínek stanovených v zákoníku práce (podle rozvrhu čerpání dovolené a za dalších stanovených podmínek).

 

Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec

- vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení,

- kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu,

- a na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené.

 

Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené jen na jeho žádost.