Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Výpověd pro porušení pracovních povinností během pracovní neschopnosti

6.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 977/2011 Datum rozhodnutí: 14. 6. 2012  

Právní problematika: výpověď pro porušení pracovních povinností, dočasná pracovní neschopnost

Ustanovení právních předpisů:§ 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Právní věta:

I. Skutkové okolnosti případu

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele na pracovní pozici hlavní účetní - ekonom. V období od 10. 4. 2008 do 18. 5. 2008 byla uznána dočasně práceneschopnou. Během této doby však byla v rámci tzv. vycházek schopna absolvovat výběrové řízení na pracovní místo u jiného zaměstnavatele.

Naopak na plnění důležitých pracovních povinností pro současného zaměstnavatele nespolupracovala. Jednalo se o realizaci splatné zálohy na silniční daň, nepřevedení mezd na účty zaměstnanců a odvodů z mezd příslušným institucím. Zaměstnavatele ani neinformovala o nezbytnosti dodržení termínu splatnosti uvedené zálohy na silniční daň.

Zaměstnavatel se cítil jednáním zaměstnankyně poškozen, a proto dopisem ze dne 29. 5. 2008 zaměstnankyni sdělil, že s ní rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci, kterého se měla dopustit mimo jiné výše uvedeným jednáním.

Zaměstnankyně nesouhlasila s tvrzením zaměstnavatele, že se během pracovní neschopnosti měla věnovat pracovním povinnostem, a proto se obrátila na soud s návrhem, aby určil neplatnost uvedené výpovědi.

II. Právní názor Nejvyššího soudu

V jednání zaměstnankyně nelze spatřovat porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci.

V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že skutečnost, že zaměstnankyně byla od 10. 4. 2008 do 18. 5. 2008 uznána dočasně neschopnou práce, měla za následek, že zaměstnavatel byl povinen omluvit její nepřítomnost v