Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Vliv pracovního prostředí na posuzování vhodnosti jiné práce pro zaměstnance

4.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2587/2006 Datum rozhodnutí: 18. 10. 2007 
Právní problematika: vliv pracovního prostředí na posuzování vhodnosti jiné práce pro zaměstnance z hlediska jeho zdravotního stavu 

Ustanovení právních předpisů: § 41 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Právní věta:

Zdravotní způsobilost zaměstnance nelze zužovat pouze na otázku vhodnosti práce z hlediska její pracovní náplně. Jiná vhodná práce musí být taková, kterou bude zaměstnanec vykonávat, aniž by při výkonu této práce byl jeho zdravotní stav nějak ohrožen.

Komentář:

Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy (a rovněž tak skutečnostmi, které je nutno vymezit v souvislosti se založením pracovního poměru jmenováním) jsou mj. druh práce a místo výkonu práce. Dle ustanovení § 40 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, jen v případech uvedených v tomto zákoně. Ve vztahu k druhu práce jde o tzv. převedení na jinou práci ve smyslu ustanovení § 41 zákoníku práce.

Zákoník práce rozlišuje u převedení zaměstnance na jinou práci případy, kdy je k takovému postupu zaměstnavatel povinen (§ 41 odst. 1) a kdy je takový postup dán zaměstnavateli na zvážení (§ 41 odst. 2). Pro obě tyto skupiny ale platí, že zaměstnavatel by se měl snažit dosáhnout účelu převedení především v rámci pracovní smlouvy. Pokud by tento rámec nešlo dodržet, může zaměstnavatel převést zaměstnance ve výše uvedených případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil

K čemu musí zaměstnavatel při převedení na jinou práci ve výše uvedených případech přihlížet, je skutečnost, aby tato práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. K tomu ho povinuje ustanovení § 41 odst. 6 zákoníku práce.

Jinou vhodnou prací se rozumí práce, kterou je zaměstnanec způsobilý při porovnání s dotčenými hledisky vykonávat. To koresponduje se základní povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvedenou v ustanovení § 103 odst. 1 písm.