Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky

10.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Soud: Nejvyšší soud ČR Spisová značka: 21 Cdo 4394/2010 Datum rozhodnutí: 28. 3. 2012 
Právní problematika: odstoupení od konkurenční doložky 
Ustanovení právních předpisů:§ 29 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění do 30. 9. 2003 


Právní věta:

Zaměstnavatel je oprávněn, bylo-li to sjednáno, odstoupit od konkurenční doložky jen v době do skončení pracovního poměru účastníků a pouze z důvodů, které byly se zaměstnancem předem sjednány a které nepředstavují zneužití práva na jeho úkor.

I. Skutkové okolnosti případu
Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem konkurenční doložku, v níž se zaměstnanec zavázal nevykonávat po dobu 1 roku ode dne skončení pracovního poměru činnost, která byla předmětem podnikání zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla k činnosti zaměstnavatele soutěžní povahu, a zaměstnavatel se zavázal vyplatit zaměstnanci finanční kompenzaci. V konkurenční doložce si strany také sjednaly, že zaměstnavatel má právo od konkurenční doložky bez uvedení důvodů odstoupit. Následně byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru a zaměstnavatel v průběhu trvání pracovního poměru oznámil zaměstnanci zrušení konkurenční doložky. Zaměstnanec s odstoupením od konkurenční doložky nesouhlasil a podal žalobu na zaplacení finanční kompenzace z konkurenční doložky.

II. Právní názor Nejvyššího soudu
Nejvyšší soud případ posuzoval podle znění předchozí právní úpravy, která umožňovala uzavřít konkurenční doložku za podmínky, že takový závazek lze od zaměstnance spravedlivě požadovat, a podle ustanovení, které stanovilo možnost odstoupit od smlouvy jen, jestliže je to stanoveno předchozím zákoníkem práce nebo dohodnuto účastníky ve smlouvě.

Ohledně toho, kdy lze od zaměstnance uzavření doložky spravedlivě požadovat, Nejvyšší soud v předmětném rozhodnutí dovozuje, že tento požadavek se nevztahuje pouze na dobu trvání a hospodářský prospěch z konkurenční doložky, ale také na předpoklady, za kterých může být zaměstnavatelem odstoupeno od konkurenční doložky za doby trvání pracovního poměru.

Nejvyšší soud argumentuje ochranou práva zaměstnance na další hospodářskou činnost (svobodnou volbu podnikání). Dle názoru Nejvyššího soudu, pokud by měl zaměstnavatel možnost až do dne skončení pracovního poměru odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, došlo by k výraznému narušení právní jistoty pro zaměstnance. Zaměstnanec s předpokladem dalšího trvání omezení z konkurenční doložky má totiž značně limitovaný výběr dalšího zaměstnání. Možnost bezdůvodného jednostranného odstoupení zaměstnavatelem by tak znamenala zneužití práva na úkor zaměstnance.

Nejvyšší soud dochází tedy k závěru, že k platnému