Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výpočet průměrného výdělku

23.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2 Výpočet průměrného výdělku

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad 1 – práce přesčas

Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a odpracoval v březnu kalendářního roku práci přesčas v rozsahu 32 hodin, přičemž souhlasil s poskytnutím náhradního volna. Z provozních důvodů však nebylo možné náhradní volno poskytnout, a tak byl zaměstnavatel povinen za práci přesčas poskytnout mzdu včetně příplatku do tří měsíců po vykonání práce přesčas.

Průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy (nebo platu) zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí, a z odpracované doby v rozhodném období, pokud zaměstnanec odpracoval v rozhodném období alespoň 21 pracovních dnů. Průměrný hodinový výdělek se počítá na 2 platná desetinná místa.

Tento mzdový nárok zúčtoval proto zaměstnanci v červnu kalendářního roku. Mzda za práci přesčas včetně odpracovaných hodin za práci přesčas (32 hodin) bude započtena při výpočtu průměrného výdělku k 1. 7. kalendářního roku. Předpokládejme, že ve II. čtvrtletí odpracoval celkem 520 hodin + 32 hodin práce přesčas (započten počet hodin práce přesčas namísto náhradního volna) a jeho mzda včetně práce přesčas činila 78 452 Kč, pak průměrný výdělek činí

78 452 : 552 = 142,12 Kč.

Priklad

Příklad 2 – více pracovněprávních vztahů

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřen pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou. V rozhodném období (např. II. čtvrtletí kalendářního roku) odpracoval v rámci pracovního poměru 405 hodin včetně práce přesčas a byla mu vyplacena celková mzda ve výši 56 425 Kč, z toho náhrada mzdy za dovolenou činila 12 505 Kč. Dále mu zaměstnavatel vyplácel pravidelně měsíčně odměnu na základě dohody o pracovní činnosti ve výši 8 000 Kč a za celé rozhodné období (II. čtvrtletí) odpracoval 230 hodin.

Při více pracovněprávních vztazích se počítá průměrný výdělek pro každý pracovněprávní vztah samostatně.

Výpočet průměrných výdělků:

  • za pracovní poměr (56 425 – 12 505) : 405 = 108,44 Kč/hod.

  • za dohodu o pracovní činnosti 8 000 × 3 : 230 = 104,35 Kč/hod.

Priklad

Příklad 3 – započtení odměny za delší časové období

Zaměstnanec odpracoval ve čtvrtletí, v němž plánovaný harmonogram směn (fond pracovní doby)