Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vliv způsobu ukončení pracovního poměru na podporu v nezaměstnanosti

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.322
Vliv způsobu ukončení pracovního poměru na podporu v nezaměstnanosti

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

Má způsob ukončení pracovního poměru vliv na následnou podporu v nezaměstnanosti? Konkrétně mi jde hlavně o ukončení pracovního poměru dohodou ve srovnání s ukončením pracovního poměru na dobu určitou, resp. zda má zaměstnanec stejný nárok na podporu, pokud mu pracovní poměr skončí uplynutím doby určité, jako kdyby uzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru a zda je případně výhodné do ní psát důvod.

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 52 písm. a) až c) ZP

  • § 52 písm. g) ZP

  • § 55 odst. 1 písm. b) ZP

  • § 67 ZP

  • § 68 ZP

  • § 301a ZP

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  • § 25 odst. 1 ZZ

  • § 25 odst. 3 ZZ

  • § 39 ZZ

  • § 44 ZZ

Odpověď

Obecnou podmínku vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti podle ustanovení § 39 ZZ je, že uchazeč o zaměstnání získal v tzv. rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání”). Rozhodné období je 2 roky před zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Jinak podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti již nejsou přísné. Skončení pracovního poměru dohodou nebo pracovního poměru na dobu určitou není důvodem proto, že by na podporu v nezaměstnanosti nevznikl nárok, nebo že by měla být nějakým způsobem krácena. U dohody o skončení pracovního poměru se obecně důvod neuvádí, pouze v případě, kdy je se zaměstnance ukončen pracovní poměr dohodou z některého z výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, vzniká zaměstnanci právo na odstupné podle ustanovení § 67 ZP a § 68 ZP. V takovém případě podle ustanovení § 44a ZZ se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, stanovená zákoníkem práce. Zahájení výplaty podpory v nezaměstnanosti se tak vlastně odloží o měsíce odstupného.

Podle ustanovení § 39 odst. 2 ZZ