Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vláda schválila změny platových tarifů

14.12.2010, Zdroj: Úřad vlády

Vláda na večerním zasedání schválila soubor nařízení, která mění platové tarify ve státní a veřejné sféře. Schválený návrh umožňuje na dobu maximálně 4 let zařadit zaměstnance do platové třídy, pro niž nesplňuje kvalifikační předpoklad vzdělání.

Vláda na večerním zasedání schválila soubor nařízení, která mění platové tarify ve státní a veřejné sféře.

Schválený návrh umožňuje na dobu maximálně 4 let zařadit zaměstnance do platové třídy, pro niž nesplňuje kvalifikační předpoklad vzdělání. Tato doba může být i delší, pokud zaměstnanec v minulosti prokázal schopnost k výkonu požadované práce i s nižším vzděláním, s výjimkou pedagogických pracovníků umožňuje stanovení platového tarifu tzv. zvláštním způsobem; to znamená, že při určení platového stupně nebude muset být respektován počet let praxe.

"Vláda vyhověla požadavkům odborů a zachovala platové tabulky v nezměněné podobě. Výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci - jejich tabulky jsou upraveny směrem nahoru. Ozbrojené složky - tam vláda schválila návrh, který vyplývá z požadavků ministerstva vnitra a ministerstva obrany. U ozbrojených složek dochází ke snížení jednotlivých složek v