Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vláda schválila nařízení o regulaci PHmax pro základní a střední školy

10.4.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách a konzervatořích na 95 % původních hodnot.

Jde o první významnou revizi systému financování regionálního školství, která v následujících letech zpomalí nárůst počtu učitelských míst a zároveň umožní zajistit adekvátní platy pro stávající učitele. Změny se podle propočtů MŠMT přímo dotknou pouze necelé třetiny základních a desetiny středních škol a budou účinné od září. 

„Cílem úpravy tzv. PHmax je zpomalit tempo růstu celkového počtu učitelů v regionálním školství. Je nutné ustálit poměr počtu žáků na jednoho učitele tak, aby byla v rovnováze efektivita výuky a její nákladovost, a to při dobrém finančním ohodnocení učitelů,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. 

Posunutí maximální hranice o pět procent je průměrné, u základních škol jde o snížení o nula až osm procent podle typu a velikosti školy. Při jeho stanovení se vycházelo z průměrného stavu čerpání PHmax od zavedení reformy financování regionálního školství v roce 2020, který je u základních škol na úrovni přibližně 93 % a u