Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Venkov získá 4,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova

25.10.2011, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství prosadilo při jednáních s Evropskou unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje venkova.

Ministerstvo zemědělství prosadilo při jednáních s Evropskou unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje venkova. Zájemci mohou od 25. října do 7. listopadu posílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o peníze na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření, ochranu před erozí, investice do lesů, zakládání a rozvoj venkovských mikropodniků, rozvoj obcí a do dalších oblastí.

Přibližně 4,3 miliardy korun si mezi sebe rozdělí vybrané projekty ve čtrnáctém kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Zhruba třetina peněz půjde na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření a ochranu před vodní erozí, které pomohou zachovat českou krajinu a přispějí k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě. Mezi priority Ministerstva zemědělství patří péče o nenahraditelné přírodní zdroje, jako je zejména zemědělská půda. Péče o ni je jednou z hlavních podmínek, jak podpořit konkurenceschopnost a rozvoj českého venkova. Podporu budou mít i projekty, které pomohou zachovat rozsah zemědělského půdního fondu.

Dotace poslouží k celkovému rozvoji venkova. Například příspěvek na opravu lesních cest získají jen ti, jejichž lesy a cesty jsou zdarma veřejně přístupné veřejnosti. Na pozemkové úpravy je ve čtrnáctém kole vyčleněno